یک پیشنهاد برای کاشت سبزه عید

سبزه عید | کاشت | کاشت سبزه عید

مجری طرح کاشت یک میلیون درخت پیشنهاد کرد که مردم به‌جای سبزه گندم از بذر گیاهان دارویی مانند آویشن برای کاشت سبزه استفاده کنند.

به گزارش سلام دکتر،   رضا احمدی گفت:‌ مردم می‌توانند به‌جای سبزه‌های گندم و جو و رهاکردن آن در طبیعت که موجب هدررفتن نهاده‌ها می‌شود، از گیاهان دارویی مانند آویشن استفاده کنند.

مجری طرح کاشت یک میلیون درخت با بیان اینکه یکی از راهکارها برای حفاظت وضع موجود و پوشش گیاهی فعلی، حضور فیزیکی همکاران در عرصه‌هاست، گفت:‌ باید عرصه‌های جنگلی را پیمایش کنیم و حضور فیزیکی داشته باشیم.

وی ضمن مردمی خواندن طرح هر شهروند ۳ نهال گفت:‌ این طرح حفاظت محور است و اولین پروژه آن حفاظت از عرصه‌هاست؛ لذا حوزه حفاظت در این طرح نقش بسیار اساسی دارد. همه باید به این طرح کمک کنند تا عملیاتی شود.

احمدی که با یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، گفت:‌ تمام کارها با مردم رونق می‌گیرد و دغدغه‌مندی خود برای حفاظت را انتقال می‌دهند. در روز درختکاری شاهد حضور فعالانه و خیرخواهانه مردم بودیم؛ لذا باید بتوان دغدغه‌مندی‌های آنها را برطرف کرد. باید با مردم شفاف بود و قطعاً آن را می‌پذیرند.

مجری طرح کاشت یک میلیون درخت همچنین در مورد روز ۱۳ فروردین خاطرنشان کرد: عاداتی وجود دارد؛ اما باید به‌تدریج آنها را ترک کرد. مردم می‌توانند به‌جای سبزه‌های گندم و جو و رهاکردن آن در طبیعت که موجب هدررفتن نهاده‌ها می‌شود، از گیاهان دارویی مانند آویشن استفاده کنند که امکان استفاده از آن وجود داشته باشد.

انتهای پیام