رسانه عمومی

اقدامات ایران در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

به گزارش سلام دکتر، ناصر کنعانی افزود: توزیع این میزان در زمانی صورت گرفت که ایران بیشترین برنامه هسته ای صلح آمیز را نسبت به تعداد تاسیسات نظارتی آژانس در جهان دارد و بیشترین بازرسی و راستی آزمایی را داشته است.

کنعانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران پیش از این به طرف های غربی نسبت به عواقب این اقدام ناعادلانه و مخرب هشدار داده است، گفت: متاسفانه استفاده ابزاری از سازمان های بین المللی علیه کشورهای مستقل به عرف سیاست خارجی غرب تبدیل شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه دولت اسلامی ایران هرگز تحت فشار قرار نخواهد گرفت، گفت: ایران بر اساس منافع کشور و بر اساس حقوق و تعهدات جهانی به برنامه تخریب مسالمت آمیز خود ادامه خواهد داد. قراردادهایی که شما طرف آن هستید

وی افزود: در واکنش به اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا در تصویب تصمیم علیه ایران، در گام اول اقدامات زیادی در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت و اجرای آنها انجام شده است. امروز با حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهید احمدی مجتمع های غنی سازی روشن (نطنز) و دکتر علیمحمدی (فردو) ساخته شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خاتمه تاکید کرد: دولت اسلامی ایران نیز آماده است تا در چارچوب حقوق مسلمانان خود به اقدامات گروه‌های غربی پاسخ مناسب دهد و هر زمان که به تعهدات خود بازگشتند، به آن پایبند باشند. و سیاستمدار شوید.

310310