رسانه عمومی

کیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

به گفته مانیتور کیفیت هوا تهران ، آلاینده موجود در شاخص “ازن” در 24 ساعت گذشته به طور متوسط ​​104 عدد بوده و هوا در پایتخت برای گروههای حساس ناسالم بوده است ، اما کیفیت هوای امروز در تهران قابل قبول است.

به گزارش سلام دکترامروزه شاخص آلودگی هوا DC (21 ژوئن) نیز میکروسکوپی کمتر از 2.5 میکرون است و در حال حاضر با متوسط ​​69 در محدوده قابل قبول قرار دارد.

براساس این گزارش ، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم شده است. طبق این طبقه بندی ، از صفر تا 50 هوای تمیز ، از 51 تا 100 هوای قابل قبول (سالم) یا متوسط ​​، از 101 تا 150 هوای ناسالم برای گروه های حساس ، از 151 تا 200 هوای ناسالم برای همه گروه ها ، از 201 تا 300 هوا . از 301 تا 500 مورد با کیفیت هوا بسیار ناسالم و خطرناک است.

شایان ذکر است در هوای تازه که به رنگ سبز ظاهر می شود ، شرایط کیفیت هوا مناسب است و خطری برای سلامتی انسان وجود ندارد. در هوای سالم که به رنگ زرد معروف است ، کیفیت هوا قابل قبول است و غلظت آلاینده ها کمتر از تأثیر منفی بر سلامتی انسان است ، اما در هوای ناسالم گروه های حساس که به رنگ نارنجی مشخص شده اند ، شاخص کیفیت بین 101 تا 150 است. در نتیجه گروه های حساس بیشتر تحت تأثیر آلودگی هوا قرار می گیرند. .

در هوای ناسالم که قرمز است ، همه افراد جامعه در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار دارند و حتی گروههای حساس ممکن است عواقب جدی تری را تجربه کنند. علاوه بر این ، در آب و هوای بسیار ناسالم که به رنگ بنفش ظاهر می شود و تعداد پایه آن در عراق از 201 تا 300 متغیر است ، خطر بروز مشکلات جدی برای سلامتی افزایش می یابد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید