رسانه عمومی

تعاونی های مسکن سرانه فضاهای عمومی را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری سلام دکتر از استان کهگیلویه و بویراحمد؛علی محمد روستا در نشست بررسی مشکلات تعاونی مسکن روستای تل خسرو گفت در حوزه تل خسروی شهرستان بویراحمد ۱۷ تعاونی فعالیت دارد که اغلب این تعاونی ها در تفکیک ها، سرانه فضای آموزشی، درمانی، ورزشی و مذهبی را رعایت نمی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: مشکل دیگری که این تعاونی ها دارند اینکه افراد مالک بدون در نظر گرفتن حق تفکیک و رعایت حقوق عامه، مسیل و آبراه ها را به واحد مسکونی، تبدیل یا با قیمت بالاتری به مردم واگذار می کنند.

وی گفت: از دهیاری تل خسرو خواستیم دعوی حقوقی علیه این تعاونی طرح کند که دو مسئله در تفکیک‌ها رعایت شود؛ نخست اینکه تفیک باید براساس تایید شخص حقوقی مانند سازمان نظام مهندسی باشد دوم اینکه چنین طرح هایی در کمسیون های مختلف حوزه عمرانی، بررسی و از کانال کمیسیون ها عبور داده شود.

روستا بیان کرد: آنهایی هم که خارج از محدوده شهر است حق انجام هیچ کاری را جز با تایید بنیاد مسکن ندارند. 

وی بیان کرد: متاسفانه در محدوده تل خسرو خیابان ها به بن بست تبدیل شدند و همین مسئله دفع آب های سطحی را با مشکل مواجه کرده که اگر طرح ها از کانال نظام مهندسی یا مهندس مشاور عبور کند شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد برخی ها برای تغییر کاربری اراضی زمینی به مساحت ۲۰۰ متر اعلام  می کنند اما در واقعیت چیزی دیگری است و دو یا سه هکتار زمین است که جلوی این کار را گرفتیم و از تاریخی که این موارد مصوب شود اگر چنین اقدامی مشاهده شود به صورت قانونی با خاطیان برخورد می شود.

انتهای پیام