برای نجات یک دانش جهانی شده؛ میراث فرهنگی به دولت نامه نوشت

جهانی | دانش | فرهنگ

“اموال فرهنگی نامه ای به وزیر امور خارجه خواسته است كه قایقهای شناور یونسكو از قانون تخریب شناورهای تجاری معاف شوند و حتی به آنها پیشنهاد داده است كه از این قایق ها برای سفر استفاده كنند.”

به گزارش سلام دکتر ، در تاریخ 24 دسامبر 2011 ، در ششمین جلسه کمیته میراث جهانی ناملموس در بالی اندونزی “پایگاه دریایی سنتی و فناوری دریایی ایران در خلیج فارس” در میراث جهانی یونسکو ثبت شد که نیاز به حفاظت فوری دارد.

با توجه به جامعه بین المللی این دانش بومی و وعده های داده شده توسط ایران برای محافظت و ارتقا it آن ، وعده ها و تعهدات زیادی برای اقدامات امنیتی مشابه در چند سال اخیر ، به ویژه چند سال اول جهانی سازی جهانی ، گرفته شده است. و چهار سال یک بار. فرهنگی اقدامات مربوط به امنیت را به یونسکو فرستاد تا در کشور تبلیغ شود ، اما 9 سال پس از شروع داستان ، صفحه ناگهان تغییر کرد.

به حدی که در 14 دسامبر ، شورای وزیران طرحی را برای جایگزینی شناورهای تجاری سنتی با ظرفیت حداقل 500 تن (قایق های تجاری) با هدف حذف تجهیزات در حال جابجایی از دریا ، انجام کارهای غیرمنتظره و رویه ای آغاز کرد. ، غرق کشتی و کار تعمیر. “درمان آنها مانند افزایش ایمنی قایق است.”

با این تصمیم و اگر نتیجه گیری شود که طبق همان دستور ، آنها باید ظرف پنج سال آینده حذف شوند ، امکان حذف تدریجی این پرونده از لیست یونسکو وجود دارد. این احتمال وجود دارد که معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ، سفر و صنایع دستی حتی حاضر به صحبت در این باره نباشد و تأکید کند که به دلیل تعهد دولت این اتفاق نخواهد افتاد.

مسئله هسته ای فقط مربوط به راه اندازی مشاغل است

عزیزم محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی ، مرکز میراث فرهنگی ، سفر و صنایع دستی – وی در مصاحبه با سلام دکتر گفت: کمیته مالی با تشکیل کارگروهی و سه نفر از اعضای دستگاه سمت ، نماینده معاون حقوقی و صنعتی رئیس جمهور ، اطلاعاتی را برای بررسی شروع کار ارائه داده است. برای صدور گواهینامه ، و تصمیم بگیرید که کدام یک کار نمی کنند. “؛ بنابراین ، میراث فرهنگی در نامه ای به وزیر امور خارجه خواستار عضویت میراث فرهنگی در این کارگروه شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در نامه معاون وزیر میراث فرهنگی تأکید شده است که قایق های شناور چوبی ، که در فهرست میراث جهانی یونسکو در یونسکو ثبت شده اند ، از این قاعده مستثنی شوند: وقتی این موضوع مطرح شود ، در شوراهای کوچک افزایش یافت. کمیته امور خارجه و معاون وزیر سرمایه گذاری درگیر در آن ما همچنین با نوشتن نامه هایی به این موضوع اعتراض کرده ایم و حتی در همان زمان پیشنهاد کرده ایم که این پرتاب ها می توانند برای مسافرت نیز استفاده شوند.

وی در ادامه با تاكید بر اینكه ثبت بین المللی “ساخت دریایی سنتی و فن آوری دریایی ایران در خلیج فارس” در واقع توافق نامه دولت جمهوری اسلامی ایران با یونسكو است كه باید از آن محافظت شود: میراث فرهنگی دولت ایران از بسیاری جهات یونسکو است و از آنجا که این رویداد (حمایت از فن آوری کشتی سازی سنتی) یک تعهد دولتی است ، بنابراین این موضوع باید توسط شورای وزیران و شورای وزیران مورد بررسی قرار گیرد تا دانش بومی ساخت کشتی را فراموش کند.

طالبیان معتقد است که موضوع تصمیم در اختیار شورای وزیران فقط برای برنامه های تجاری که آنها تعریف کرده اند نیست ، بلکه برای برنامه های دیگر با کاربردهای دیگر ، می توان آنها را با بسیاری از محافظت ها مانند وام گرفتن و ادامه این روش منحصر به فرد استفاده کرد. و میراث غیرقابل انکار. منطقه خلیج فارس موثر باشد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید