انتصاباتی جدید در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

صنایع | فرهنگ | گردشگری

وزیر میراث ، فرهنگ ، گردشگری و صنایع دستی در دو دستور جداگانه مدیرکل حراست و مدیرکل دفتر كار ، بازرسی و تجدیدنظر را منصوب كرده است.

به گزارش سلام دکتر ، سخنگوی وزارت فرهنگ ، گردشگری و صنایع دستی ، سید عزت الله ضرغامی امروز دو انتصاب جداگانه با وحید سلطانی به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت میراث فرهنگی ، سفر و صنایع دستی و میثم آسوپا دارد. به عنوان مدیرکل دفتر عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی این پست انتخاب شده است.

پیش از این جواد جهانبانی مسئول امنیت مرکز میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی بود که روز شنبه 17 اکتبر در مراسمی خداحافظی کرد.

در بخشی از بیانیه ضرغامی خطاب به وحید سلطانی ، مدیرکل امنیتی این شرکت جدید گفت:

“تنوع ، ماموریت ها و جاذبه ها در زمینه ماموریت و نیاز به حفاظت از منافع و قابلیت های ارزشمند در این زمینه مستلزم برنامه ریزی و استفاده از همه قابلیت های سازمانی در نظارت منظم بر فعالیت ها و نظارت بر انحرافات احتمالی است.

“مراقبت و اطلاعات علمی و دلسوزانه که به موقع تصحیح شود به عهده همه همکاران ما است ، به ویژه در بخش امنیتی اداره پست. این فرایند مهم عنوان رفتار آن خواهد بود …”

قاضی ضرغامی همچنین به میثم آسوپا اشاره کرد:

“نظارت بر سیستم و بررسی و نظارت بر انحرافات احتمالی از مکانها و روشهای تعیین شده ، نقش بسیار مهمی در موفقیت ماموریت دارد.

همکاری پیشگیرانه با همه بخشهای توسعه و ارتباط بهتر با مراقبین و ارائه گزارشهای واقعی و به موقع به مدیران و ایجاد محیط کاری ایمن و دلگرم کننده برای همه شرکای سراسر کشور از جمله فعالیتهای خیس خجسته است. »

پیش از این ، مجید باقر کاظمی مدیر دفتر تمرین ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات اداره میراث فرهنگی ، سفر و صنایع دستی بود.

پایان پیام

دیدگاهتان را بنویسید