چراغ خورشيدي ارزان

  • رسانه عمومیچراغ خورشيدي ارزان

    قیمت پایه چراغ خورشیدی به چه عواملی بستگی دارد؟

    قیمت پایه چراغ خورشیدی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله: نوع پایه چراغ: پایه چراغ های خورشیدی نیز مانند پایه چراغ های معمولی به دو دسته کلی لوله ای و چند وجهی تقسیم می شوند. پایه چراغ های خورشیدی لوله ای از لوله های فولادی ساخته می شوند و پایه چراغ های خورشیدی چند وجهی از ورق های فولادی ساخته می شوند. پایه چراغ های خورشیدی لوله ای معمولاً ارزان تر از پایه چراغ های خورشیدی چند وجهی هستند. ارتفاع پایه چراغ: پایه چراغ های خورشیدی در ارتفاع های مختلفی تولید می شوند. ارتفاع پایه چراغ بر قیمت آن تاثیر می گذارد. پایه چراغ های بلندتر معمولاً گران تر از پایه چراغ های کوتاه تر هستند. جنس پایه چراغ: پایه چراغ های خورشیدی معمولاً از فولاد ساخته می شوند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند. پایه چراغ های فولادی گالوانیزه شده معمولاً گران تر از پایه چراغ های فولادی بدون گالوانیزه هستند. پوشش پایه چراغ: پایه چراغ های خورشیدی معمولاً با رنگ صنعتی یا گالوانیزه گرم پوشش داده می شوند. پایه چراغ های گالوانیزه گرم در برابر زنگ زدگی مقاوم تر از پایه چراغ های …