مشاعی

  • اقتصادیفرهنگ ما مالکیت مشاعی مسکن را نمی‌پذیرد

    فرهنگ ما مالکیت مشاعی مسکن را نمی‌پذیرد

    مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با بیان اینکه قیمت تمام شده ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها پایین‌تر است، معتقد است: فروش متری و ورود مسکن به بورس به دلیل عدم پذیرش فرهنگ مالکیت مشاعی پاسخگو نیست. خشایار باقرپور در گفت‌وگو با سلام دکتر، درباره ورود مسکن به بورس و فروش متری مسکن ابراز عقیده کرد و گفت: فروش متری و ورود مسکن به بورس جوابگو نیست چون فرهنگ ما مالکیت مشاعی در مسکن را نمی‌پذیرد. اینکه بگوییم یک مسکن ۱۰ مترش متعلق به یک نفر ۲۰ مترش متعلق به کسی دیگر باشد، مورد پذیرش نیست بنابراین نگاه ما به سمت نگاه سرمایه‌گذاری می‌شود و نگاه سرمایه‌ ای به بازار مسکن هم پارامتری است که ریشه معضلات بازار مسکن است. وی با بیان اینکه باید تمام فرایندها به سمت مصرفی انگاشتن کالای مسکن باشد، افزود: معتقدم بورس خود به خود یک فضای سرمایه‌ای است که به تورم دامن می‌زند لذا نه مسکن باید وارد بورس شود و نه فروش متری به این شکلی که اکنون تعریف شده جوابگو خواهد بود. مدیرعامل اتحادیه‌ تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در عین حال نقش تعاونی‌ها در ساخت و ساز ارزان را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه سهم تعاونی‌ها در تولید مسکن به واسطه بالا …