قیمت انواع پیانو

  • رسانه عمومیقیمت انواع پیانو

    به کلید های روی پیانو گفته می شود که هر کدام نت خاصی را می نوازند

    کلیدها و نت های پیانو: چه طور کلید های پیانو را نام گذاری کنیم؟ در این مقاله نگاهی به نت ها و کلید های پیانو از جمله پیانو سی بکشتاین خواهیم داشت. شما نت هایی که مربوط به هر کدام از کلید های سفید و سیاه پیانو هستند را یاد خواهید گرفت. من به شما نشان خواهم داد که چه قدر راحت می توان همه کلید های صفحه کلید پیانو را بدون توجه به تعداد آن ها نام گذاری کنید. این قاعده شامل صفحه کلید های 88، 76، 61، 49 کلیدی و سایر کیبوردها می شود. به طرح صفحه کلید پیانو بدون برچسب در پیانو خود نگاه کنید. آیا متوجه الگوی کلید های مشکی شدید؟ اگر دقت کرده باشید می بینید که کلید های مشکی از الگوی دو تایی و سه تایی پیروی می کنند . در این الگو به دنبال دو کلید سیاه، سه کلید سیاه آمده که این الگو همین طور در سر تا سر پیانو تکرار می شود. همین نکته در مورد هر کیبورد پیانویی از جمله پیانو آلمانی صدق می کند. محل کلید C: اولین نتی که در بهترین پیانو پیدا خواهیم کرد، نت C است. چه کلیدی نت C را روی صفحه کلید شما به …