علت قهوه ای بودن خون پریود در روز اول

  • رسانه عمومیعلت قهوه ای بودن خون پریود در روز اول

    علت پریود قهوه ای نی نی سایت

    از زمانی که اولین قاعدگی خود را شروع کرده‌اید احتمالاً متوجه شده‌اید که ترشحات رقیق، شفاف یا سفید واژینال (در غیر این صورت به عنوان لکوره شناخته می‌شود) اغلب در لباس زیر شما ظاهر می‌شود. اگرچه ترشحات سالم واژن رنگ‌های مختلفی دارند اما تغییرات معمولاً نشانه این است که چیزی کاملاً طبیعی در داخل بدن در حال وقوع است. ترشحات قهوه‌ای می‌تواند نگران‌کننده باشد و احتمالاً به این دلیل که رنگ آن بسیار نزدیک به خون است شما را مضطرب می‌کند. ترشحات قهوه‌ای به چه معناست؟ همانطور که ممکن است حدس‌زده باشید ترشحات قهوه‌ای واژن ترشحاتی است که با خون قدیمی ترکیب شده که به آن ظاهر قهوه‌ای می‌دهد. به هر دلیلی مقداری از خون در رحم شما مدت بیشتری طول کشید تا خارج شود و با افزایش سن خون قهوه‌ای می‌شود. در نهایت با لکه‌های قهوه‌ای یا ترشحات قهوه‌ای رنگ مواجه می‌شوید. در اینجا چند دلیل وجود دارد که ممکن است متوجه ترشحات قهوه‌ای شوید:  قاعدگی زنان: وجود مقدار کمی ترشحات قهوه‌ای رنگ (گاهی متناوب) برای چند روز پس از قاعدگی غیرمعمول نیست این همان خون قدیمی است که از آن خارج می‌شود. همچنین ممکن است زمان تخمک‌گذاری کمی لکه‌های قهوه‌ای مایل به صورتی یا ترشحات قهوه‌ای مایل به …