عفونت دندان و تورم غدد لنفاوی نی نی سایت

  • رسانه عمومیعفونت دندان و تورم غدد لنفاوی نی نی سایت

    دندان عقل نهفته و تورم غدد لنفاوی

    دندان عقل آخرین دندان است که در داخل فک رویش می کند . زمان در آمدن دندان عقل در افراد متفاوت است اما از 17 تا 25 سالگی می باشد . دندان عقل جز دندان های کرسی محسوب می شود و سومین دندان کرسی است . در شرایطی که دندان عقل به طور کامل رویش کند برای فرد مشکلی به وجود نمی آید و در جویدن غذا به فرد کمک می کند . رویش ناقص یا عدم رویش دندان عقل چه مشکلاتی ایجاد می کند ؟ -در شرایطی که دندان عقل به صورت نهفته باشد باعث ایجاد درد ، تورم و سفت شدن در اطراف آن ناحیه می شود -خروج دندان عقل در برخی شرایط باعث می شود دندانهای دیگر دچار بهم ریختگی شوند -در شرایطی که دندان عقل به طور کامل رویش پیدا نکند باعث می شود باکتریها و مواد غذایی در آن ناحیه قرار بگیرند و باعث بروز عفونت و پوسیدگی دندانهای اطراف آن می شود -کوچک بودن فک باعث میشود دندان عقل فضای کافی برای رشد نداشته باشد علائم درد که مربوط به دندان عقل می باشد : 1-فرد نمی تواند دهان خود را به طور کامل باز کند و انجام این عمل به همراه درد است …