سازمان جهانی بهداشت

  • رسانه سلامت و دانشدستورالعمل WHO برای جلوگیری از مشکلات ناشی از هوش مصنوعی

    دستورالعمل WHO برای جلوگیری از مشکلات ناشی از هوش مصنوعی

    استفاده از هوش مصنوعی (AI) در بخش مراقبت‌های بهداشتی نویدبخش است اما بدون شک چالش‌هایی را نیز ایجاد می‌کند. به همین منظور سازمان جهانی بهداشت (WHO) گزارشی را منتشر کرده است که دستورالعمل‌هایی را ارائه می‌کند که دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از مشکلات از آنها پیروی کنند. به گزارش سلام دکتر، هوش مصنوعی (AI) پدیده ای غیرقابل توقف است که می تواند مزایای بسیاری داشته باشد اما در عین حال در صورت عدم استفاده مناسب، معایب متعددی نیز دارد. به همین دلیل است که سازمان جهانی بهداشت گزارش جدیدی را منتشر کرده است که در آن یک سری ملاحظات نظارتی در رابطه با هوش مصنوعی در حوزه سلامت را پیشنهاد می کند که آنها را اساسی و الزامی می داند. در این گزارش، کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت برقراری امنیت و اثربخشی سیستم‌های هوش مصنوعی تاکید می‌کنند.              مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی در حوزه مراقبت های بهداشتی ابزارهای هوش مصنوعی می توانند بخش مراقبت های بهداشتی را به لطف افزایش در دسترس بودن داده های مراقبت های بهداشتی و پیشرفت چشمگیر تکنیک های تحلیلی (چه یادگیری ماشینی، چه مبتنی بر منطق یا آمار) متحول کنند. سازمان جهانی بهداشت پتانسیل هوش مصنوعی …