رسانه عمومیکسب و کار سلامتی

نحوه درخواست طلاق از طرف زن

مراحل طلاق از طرف زن

مطابق با قانون مدنی و به نقل از بهترین وکیل در ساری؛ زن هم مانند مرد می تواند با رعایت تشریفات خاص طلاق و طی کردن مراحل آن اقدام به طلاق کند مثل ثبت نام در سامانه طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق، ثبت و ارائه دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اثبات دلایل جدایی نزد دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد. درحال حاضر با توجه به قوانین موجود کشور ما ایران و مطابق با ماده 1133 قانون مدنی ایران مرد هر موقع بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد و نیازی به ارائه دلیل به دادگاه برای چرایی طلاق دادن و جدایی از همسرش ندارد . اما مطابق با مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ زن نیز می تواند با داشتن دلایل موجه که همان عسر و حرج ، غیبت شوهر به مدت چهار سال ، عدم پرداخت نفقه یا عجز شوهر از پرداخت آن ، انجام شروط دوازدگانه طلاق یا شروط ضمن عقد توسط مرد و دادن حق طلاق بدون قید و شرط توسط مرد به زن از شوهرش طلاق بگیرد.

همچنین زن نیز مانند مرد برای طلاق گرفتن نیاز دارد مراحلی را طی کند که به آن تشریفات خاص طلاق می گویند مثل ثبت نام در سامانه طلاق ، رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق و تکمیل و پر کردن فرم درخواست طلاق از طرف زن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی تا این درخواست از طرف زن از آن جا به دادگاه خانواده برای رسیدگی فرستاده شود. رسیدگی به درخواست طلاق از جانب زن سه مرحله ای است. رسیدگی بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و هر بار اعتراض مرد در هر کدام از این مراحل ممکن است پروسه طلاق از طرف زن را تا زمان رسیدن به نتیجه و صدور گواهی عدم امکان سازش حداقل تا یک سال به تاخیر بی اندازد . در این مقاله ضمن تعریف مراحل درخواست طلاق از طرف زن ، جزئیات این مراحل یک به یک بیان شده است.

بهترین وکیل خانواده در ساری | بهترین وکیل ساری | بهترین وکیل کیفری ساری

مراحل درخواست طلاق از طرف زن

همان طور که شد زن برای جدایی و مانند مرد نیاز دارد برای جدایی تشریفات قبل از طلاق را طی کند . از جمله مراحلی که زن برای درخواست طلاق به دادگاه خانواده باید طی کند عبارت است از :

 اولین قدم زنی که خواهان طلاق و جدایی است ثبت نام در سامانه تصمیم یا همان سامانه طلاق است .

 قدم بعدی که زن خواهان طلاق بعد از ثبت نام در سامانه طلاق رفتن به جسات مشاوره قبل از طلاق است .

 بعد از رفتن به جلسات مشاوره و گرفتن گواهی عدم انصراف از طلاق زن برای تنظیم و ثبت دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند .

 از آن جا دادخواست به دادگاه خانواده ارسال می شود و زن باید دلایلی که ضمن دادخواست برای طلاق بیان کرده نزد قاضی دادگاه ثابت کند .

مرحله اول ثبت نام در سامانه تصمیم توسط زن

رعایت مراحلی که در تیتر قبل گفته شد که تشریفات خاص طلاق نامیده می شود هم برای زن و هم مرد خواهان طلاق الزامی است . گفتیم اولین مرحله برای زنی که خواهان طلاق، من جمله  است ثبت نام در است . ثبت نام در این سامانه به این صورت است که زن خواهان طلاق زمانی که تصمیم به جدایی می گیرد اولین کاری که می کند به سایت مراجعه می کند .

 در سامانه طلاق به صورت رایگان مشخصات خود و شوهر را ثبت کرده با توجه به ساعت و تاریخ مورد نظر درخواست وقت مشاوره می کند. بعد از گرفتن وقت مشاوره قبل از طلاق در این سامانه در آخرین مرحله ثبت نام یک کد رهگیری به زن داده می شود تا روز مشاوره همراه با مدارک شناسایی با خود برای احراز هویت به مرکز مشاوره ببرد .

مرحله دوم مشاوره قبل از طلاق توسط زن

پس از این که زن در سامانه تصمیم برای طلاق ثبت نام کرد و وقت مشاوره گرفت باید 5 جلسه زن و شوهر در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرکت کنند ، شرکت در این جلسات برای زوجین خواهان طلاق اجباری است . پس از اتمام جلسات مشاوره قبل از طلاق ، مشاوره اگر اعتقاد داشته باشد که ادامه زندگی برای زوجین غیر ممکن است گواهی عدم انصراف از طلاق را صادر می کند. گواهی عدم انصراف از طلاق یا به زن خواهان طلاق داده می شود تا ضمیمه دادخواست طلاق کند یا اگر اول مرحله شرکت در جلسات مشاوره بعد از مرحله دادخواست باشد برای دفتر خدمات الکترونیکی که دادخواست در آن ثبت شده ارسال می شود.

مرحله سوم ثبت دادخواست طلاق از طرف زن

پس اینکه زن در سامانه تصمیم یا طلاق ثبت نام کرد و زوجین در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرکت کردند اگر مشاور ادامه زندگی را برای زوجین غیر ممکن تشخیص دهد گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می کند . پس صدور این گواهی زن اگر دادخواست خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نکرده باشد به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند و گواهی عدم انصراف از طلاق را ضمیمه دادخواست طلاق به دفترخدمات الکترونیک ارائه می کند.

 اما اگر قبل از رفتن به جلسات مشاوره و ثبت نام در سامانه تصمیم زن درخواست طلاق داده باشد و توسط دفتر خدمات اکترونیک به مشاوره فرستاده شده باشد بعد از این که مشاور گواهی عدم انصراف از طلاق صادر کرد این گواهی مستقیما به دفتر خدمات الکترونیک قضایی که دادخواست در آنجا ثبت شده فرستاده می شود. پس از اتمام این مراحل دادخواست طلاق از طرف زن توسط دفتر خدمات الکترونیک به ثبت رسیده و از آن جا برای دادگاه خانواده جهت رسیدگی ارسال می شود .

مرحله چهارم خواندن صیغه طلاق و جدایی

آخرین مرحله از مراحل دادخواست طلاق از طرف زن خواندن صیغه طلاق و جدایی است . در صورتی رای طلاق به درخواست زن توسط دادگاه صادر می شود که زن بتواند دلایل خود مبنی بر طلاق را نزد دادگاه به اثبات برساند . پس از این که رای طلاق توسط دادگاه خانواده صادر شد زن باید با به همراه داشتن آزمایش عدم بارداری و درحالت پاکی یعنی عادت ماهیانه نبودن به دفتر ازدواج و طلاق جهت خواندن صیغه طلاق مراجعه کند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مراحل درخواست طلاق از طرف زن ؛ مدارک و مراحل آن به کانال تلگرام حقوق خانواده مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مراحل درخواست طلاق از طرف زن ؛ مدارک و مراحل آن پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ زن برای طلاق گرفتن چه باید بکند ؟

باید در سامانه طلاق ثبت نام کند به مشاوره قبل از طلاق برود و سپس دادخواست طلاق را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند که در متن مقاله کاملا توضیح داده شده است .

2- ✔️ آیا انجام تشریفات خاص طلاق که مرد ملزم به رعایت کردن آن برای جدایی هست برای زن هم الزامی است ؟

✔️ بله زن نیز مانند مرد ملزم به رعایت تمام مراحل و تشریفات خاص طلاق قبل از ارائه درخواست طلاق است که در متن مقاله آورده شده است .

3- ✔️ اگر زن مراحل و تشریفات خاص طلاق را انجام ندهد درخواست او رد می شود ؟

✔️ اگر زن قبل رعایت تشریفات طلاق درخواست طلاق بدهد درخواست او رد نمی شود بلکه از طرف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مشاوره قبل از طلاق فرستاده می شود تا بعد از انجام مشاوره دادخواست او ثبت شود.

منبع:

@samglover

سایت دادگستری کشور