رسانه سلامت و دانش

کند شدن بیماری ام‌اس با سلول های بنیادی

بر اساس یک مطالعه جدید، یک مطالعه جدید آخرین نگاه به یک درمان جایگزین بالقوه برای برخی از بیماران ام اس است که از سلول های بنیادی خون خود فرد برای راه اندازی مجدد سیستم ایمنی آسیب دیده خود استفاده می کند.

اماس | با | بنیادی

مطالعات نشان داده اند که این رویکرد ممکن است برای برخی از بیماران در مراحل اولیه ام اس مفید باشد.

اکنون، یافته‌های جدید نشان می‌دهد که ممکن است همین امر در مورد برخی از بیماران در مرحله دوم بیماری که به عنوان MS پیشرونده ثانویه شناخته می‌شود، صادق باشد.

در میان بیش از 2000 بزرگسال ایتالیایی مبتلا به ام اس پیشرونده ثانویه، محققان دریافتند افرادی که تحت درمان با سلول های بنیادی قرار گرفته اند نسبت به افرادی که داروهای استاندارد را طی 5 سال دریافت کرده اند، عملکرد بهتری داشته اند.

به طور کلی، 62 درصد از بیمارانی که این دارو را مصرف کردند، بدتر نشدند، در حالی که 46 درصد بود. تعداد کمی، 19 درصد در مقایسه با 4 درصد از گروه دارو، حتی در طول پنج سال بهبود یافته است.

کارشناسان گفتند این یافته ها به شواهدی مبنی بر نوید رویکرد سلول های بنیادی می افزاید.