رسانه سلامت و دانش

کلیات تعرفه های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید

۱۴۰۱ | آن | برنامه رژیم لیمویی

در روز جمعه، اولین روز زندگی در کشور، در اولین روز ماه، در اولین روز ماه، در اولین روز ماه، در اولین روز ماه، در اولین روز از ماه ماه

به گزارش سلام دکتر، هیات وزیران در جلسه امروز خود به استان بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات تعرفه های سلامت و میزان رشد آن در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد.

ارائه به هیئت وزیران درخصوص سند گزارش تحول دولت

در ادامه جلسه امروز خیات وزیران ، گزارش دبیرخانه ساتاد راهبردی و

سند تحول در فرمان مقام معظم رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سیاست های کلی نظام و با اتکا و بهره مندی از بیانات امام خمینی (ره) و انتظارات تحولات رهبر معظم انقلاب با انقلاب. بر بیانیه گام دوم انقلاب، نگارش شده و در اجرای اصل (134) قانون اساسی، به عنوان برنامه و خط مشی دولت و قانون عمل مجریه، اوزرا و دستگاه های اجرایی تهیه و تدوین شده است.
عدالت‌محوری مدلم پایه دانش‌بنیان بودن و خانواده‌محوری، چهار ران اسلی سند یاد شده را ش
رونق تولید ملی ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و چگونگی تشخیص اولویت‌ها، در دید.

انتهای پیام

.