رسانه عمومی

کسب موافقت‌های لازم برای ایجاد سه منطقه ویژه آزاد تجاری در مازندران

سلام دکتر/مازندران سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سه منطقه ویژه آزاد تجاری با شکل گیری پایانه های صادراتی مناسب و توسعه زنجیره تامین و صنایع تبدیلی تکمیلی و شهرک های مولد کشاورزی موجبات بالندگی هرچه بیشتر محصولات اساسی، راهبردی و ارزش اقتصادی بالا را فراهم می‌آورد.

به گزارش سلام دکتر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران، بابک مومنی امروز در نشست با رئیس منطقه آزاد تجاری گفت: منطقه آزاد تجاری دروازه مهم و فرصتی است که به همت والای استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ظرفیت های استان فراهم شده است.

وی ادامه داد: در مازندران به موافقت های لازم برای تاسیس و ایجاد سه منطقه ویژه آزاد تجاری دست پیدا کردیم که از یکطرف می‌تواند یک اتفاق مهم و فرصت ارزشمند را برای مازندران رقم بزند. منطقه ویژه آزاد تجاری از طرف دیگر هم اگر به درستی برنامه عملیاتی برای آن برنامه ریزی نشود می تواند دروازه تهدید واردات و بهم ریختگی الگوی مصرف را به بار آورد و تبعات فرهنگی مضاعفی را ایجاد کند.

کسب موافقت‌های لازم برای ایجاد سه منطقه ویژه آزاد تجاری در مازندران

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ظرفیت های حبس شده زیادی در مازندران داریم گفت: سه منطقه ویژه آزاد تجاری با شکل گیری پایانه های صادراتی مناسب و توسعه زنجیره تامین و صنایع تبدیلی تکمیلی و شهرک های مولد کشاورزی موجبات بالندگی هرچه بیشتر محصولات اساسی، راهبردی و ارزش اقتصادی بالا را فراهم می آورد. 

انتهای پیام