رسانه سلامت و دانش

کاهش شهرهای قرمز کرونایی/۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در حال حاضر 78 شهر در وضعیت قرمز، 184 شهر در وضعیت نارنجی، 174 شهر در وضعیت زرد و 12 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

به گزارش سلام دکتربر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 130 به 78 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 129 به 184 شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 154 شهر به 174 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 35 شهر به 12 شهر کاهش یافته است.

بر این اساس در حال حاضر 78 شهر در وضعیت قرمز، 184 شهر در وضعیت نارنجی، 174 شهر در وضعیت زرد و 12 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

لیست کامل شهرهای کشور در جداول زیر نشان داده شده است:

کاهش شهرهای کرونا / ۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند

کاهش شهرهای کرونا / ۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند

کاهش شهرهای کرونا / ۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند

کاهش شهرهای کرونا / ۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند

انتهای پیام

.