رسانه سلامت و دانش

پیگیری نامگذاری معابر تهران به نام شهدای مدافع سلامت در شورای شهر

برنامه لیمویی | به | پیگیری

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت نامگذاری خیابان ها و چهارراه های شهر به نام شهدای سلامت گفت: موضوع نامگذاری خیابان های شهر به نام مدافعان را مطرح می کنم. سلامت در شورای شهر بوده و تا زمان اجرایی شدن آن پیگیری خواهد شد.

به گزارش سلام دکتر، سوده نجفی با حضور در مراسم اهدای جوایز ورزشکاران و مدال آوران جشنواره ورزشی نظام پرستاری تهران، ضمن قدردانی از زحمات خالصانه و ایثارگرانه پرستاران، گفت: بزرگترین افتخار من این است که در این عرصه خدمت کرده ام. برای سال‌ها و سختی‌ها را از نزدیک تجربه کردم.» و من چالش‌های موجود در آن را درک می‌کنم.

وی تاکید کرد: پرستاران با رشادت ها و ایثارگری های خود به ویژه در ایام کرونا نشان دادند که میدان جنگ تغییر کرده و به همین دلیل شهدای زیادی را در راه خدمت و سلامت مردم تقدیم کردند.

رئیس کمیته بهداشت شورای شهر تهران با اشاره به لزوم نامگذاری تقاطع ها و خیابان های شهر به نام شهدای مدافعان سلامت، ادامه داد: موضوع نامگذاری تقاطع های شهر به نام شهدای مدافع سلامت را مطرح می کنم. در شورای شهر و پیگیری تا اجرایی شدن آن.

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران بنا براعلام، عضو کمیته اجرایی شورای شهر تهران با اشاره به جایگاه سیاستگذاری شورای شهر پایتخت بر تمامی سازمان ها، ارگان ها و نهادهای شهر تهران ادامه داد: در جریان فعالیت پرستاران در مراکز درمانی و بیمارستان ها قرار گرفته و مطالبات و مطالبات آنان برای رفع مشکلات پیگیری شده است.

انتهای پیام

.