رسانه سلامت و دانش

پیش بینی ترسناک پیرزن نابینا از سال ۲۰۲۳ به وقوع می پیوندد؟

سلاح های بیولوژیکی

وانگا ادعا کرده است که در سال 2023 یک “کشور بزرگ” آزمایش هایی را روی افرادی که از سلاح های بیولوژیکی استفاده می کنند انجام خواهد داد. گفته می شود در نتیجه این آزمایش ها صدها هزار نفر کشته خواهند شد.

پیش بینی ترسناک پیرزن نابینا در سال 2023 محقق می شود؟

انفجار در نیروگاه هسته ای

شاید ترسناک ترین و واقعی ترین پیشگویی بابا وانگا برای سال 2023 انفجار در یک نیروگاه هسته ای باشد. گفته می شود بابا وانگا فاجعه چرنوبیل را پیش بینی کرده بود و در شرایطی که جنگ در اوکراین جریان دارد، پیش بینی او می تواند بسیار نگران کننده باشد. روسیه ماه هاست نیروگاه اتمی زاپوریژیه را اشغال کرده و دو طرف دیگر یکدیگر را متهم به بمباران این نیروگاه می کنند. هر حرکت اشتباه طرفین می تواند منجر به فاجعه در این نیروگاه شود.

بابا وانگا مدعی است که در سال 2025 بخش بزرگی از اروپا غیرقابل سکونت خواهد شد و در سال 2028 بشریت منبع جدیدی از انرژی را در سیاره زهره کشف خواهد کرد و در سال 2033 سطح دریا به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. طبق پیشگویی های بابا وانگا، سفر در زمان در سال 2288 ممکن می شود و همه انسان ها در سال 3797 زمین را ترک خواهند کرد. وی مدعی شد که در سال 4599 انسان به جاودانگی و جاودانگی دست می یابد و در سال 5078 انسان از آنچه به نام جهان هستی است خارج می شود.

4141

.