پرداخت ٣٠ درصدی هزینه درمان بیماران بستری تحت پوشش تأمین اجتماعی/ضریب پوشش بیمه‌ای در کرمانشاه به ٣٩/٢ درصد رسید 

بیمه | درمان | هزینه

اسکندر کاکایی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار سلام دکتر کرمانشاه، اظهار کرد: اداره کل تأمین و اجتماعی استان کرمانشاه دارای ۱۸ شعبه و هفت کارگزاری است که در شهر کرمانشاه چهار شعبه در حال فعالیت هستند.

وی افزود: اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه دارای ۴۲۰ پرسنل است که ارائه تعهدات و خدمات را بر عهده دارند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۲۶۲ هزار بیمه شده‌ تحت پوشش اصلی و ۸۳ هزار مستمری بگیر داریم که در مجموع ۳۹ درصد جمعیت استان کرمانشاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و از خدمات کوتاه مدت، بلند مدت و درمان استفاده می‌کنند.

وی عنوان کرد: میانگین ضریب پوشش بیمه‌ای در کشور ۵۳ درصد است اما در استان کرمانشاه به ۳۹/۲ درصد رسیده و در تلاش هستیم این ضریب را افزایش دهیم.

کاکایی بیان کرد: نسبت به سال گذشته بیش از سه هزار بیمه شده اصلی و هفت هزار و ۷۰۰ نفر مستمری بگیر اضافه شدند از اسفند ماه ۱۴۰۰ تا کنون ۱۲ هزار مستمری‌بگیر و بیمه شده اصلی به سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه افزوده شده‌اند.

وی اذعان کرد: عوامل مختلفی در کمبود ضریب پوشش بیمه‌ای موثر است از جمله عوامل اقتصادی، بیمه‌های صندوق‌های دیگر در استان کرمانشاه از قبیل صندوق نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان که ضریب پوشش بیمه‌ای کرمانشاه را به ۳۹/۲ درصد رسانده‌اند.

این مسئول ابراز کرد: لازم است بیمه شده و کارفرما به تعهدات خود عمل کنند اما چنانچه کارفرمایی حق بیمه کارگر را پرداخت نکند بیمه شده می‌تواند از طریق سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کار با ارائه اسناد و مدارکی که دال بر صحت اشتغال است پیگیر سنوات گذشته پرداخت حق بیمه خود باشد.

وی در خصوص تمهیدات برای افرادی که سوابق سوری ارائه می‌دهند گفت: در سازمان تأمین اجتماعی بازرسی‌هایی وجود دارد که اداره کار نیز در کنار آن قرار می‌گیرد و بازرسی تحقیقی انجام می‌شود لذا تلاشمان بر این است که این تخلفات کمتر اتفاق بیفتد.

وی در خصوص ضمانت اجرایی جرائم بیمه‌ای اظهار کرد: ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی این اختیار را به سازمان تأمین اجتماعی داده که توقیف اموال و حساب را انجام دهد و سازمان تامین اجتماعی در رأس می‌تواند بر علیه تمام دستگاه‌های اجرائی این قانون را اجرا کند.

وی در خصوص پرداخت هزینه درمان بیماران که از بیمه تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند، افزود: برای بیمار بستری ۳۰ درصد هزینه درمان و برای بیمار سرپایی ۱۰ درصد هزینه درمان را سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند.

پرداخت هزار فقره وام ۲۰۰ میلیون ریالی به بازنشستگان کرمانشاهی

کاکایی تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی از محل منابعی که دارد در طی سال در چندین مرحله به مستمری بگیرانی که حائز شرایط هستند وام پرداخت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: امسال هم هزار فقره وام ۲۰۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده که از طریق سامانه غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی از ۲۱ تا ۲۸ مرداد ماه در دستور کار قرار گرفته است.

همه جانبه بودن بازرسی بازرسان از کارگاه‌های کار

وی درخصوص بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها گفت: در برنامه‌ها و نرم افزارهایی که سازمان تامین اجتماعی طراحی کرده است عدم حضور نیرو در کارگاه به معنای ترک کار و قطع رابطه بیمه پردازی و مزدبگیری نیست و بازرس باید برسی همه جانبه انجام دهد.

وی عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه ۸۳ هزار و ۲۷۴ نفر تا پایان خرداد ماه مستمری بگیر اصلی داشته‌ است.

وی ادامه داد: این مستمری بگیران اصلی شامل بازنشستگان که ۴۶ هزار و ۲۶۹ نفر، از کار افتادگان ۲ هزار و ۶۵۹ نفر و بازماندگان که ۳۴ هزار و ۴۲۶ نفر است.

کاکایی عنوان کرد: در استان کرمانشاه با پرداختی میانگین پنج هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال در ماه از سازمان تأمین اجتماعی حقوق مستمری دریافت می‌کنند.

این مقام مسئول بیان کرد: در بحث استفاده فرزندان اناث از مستمری پدر یا مادر فوت شده لحاظ شده است که طلاق یک سند رسمی است که متاسفانه عده‌ای وجود دارد به صورت سوری طلاق می‌گیرند برای اینکه از این موضوع سوءاستفاده کنند.

وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز تمهیداتی در این باره در نظر گرفته است که اگر سه نفر به عنوان شاهد فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند و اطلاع بدهند که این طلاق سوری است در دستور کار ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت و منجر به قطع حقوق مستمری خواهد شد.

وی اذعان کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین نسلی است که به پدر و مادر بیمه شده اصلی و فرزندان ذکور تا ۱۹ سال و همسر در حال ارائه تعهدات و خدمات است.

اجرایی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

کاکایی ابراز کرد: آسیب دیدگی ۶۶ درصد جزء از کار افتادگی کامل است و از ۳۳ تا ۶۶ درصد از کار افتادگی جزئی محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: در از کار افتادگی کلی اگر ناشی از کار باشد حقوق کامل مستمری پرداخت می‌شود و هیچ ارتباطی به میزان اشتغال ندارد اما از کار افتادگی اگر در حادثه غیر ناشی از کار اتفاق بیفتد ۲ شرط هم زمان باید داشته باشد تا حقوق مستمری دریافت کنند.

کاکایی افرود: نخست این که در طی یک سال گذشته باید سه ماه سابقه بیمه پردازی داشته باشد و در طی ۱۰ سال گذشته نیز حتما باید یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

این مقام مسئول اظهار کرد: اگر هر کدام از این ۲ شرط را نداشته باشد آن کسی که از کار افتاده شده است می‌تواند به میزان سنوات پرداخت حق بیمه بابت هر سال یک روز از سازمان تامین اجتماعی دریافت و اگر هر ۲ شرط را داشته باشد حقوق به صورت کامل و معادل ۲۰ سال پرداخت می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همسان سازی حقوق بازنشستگان را مانند کل کشور در ٢ مرحله یکی در سال ۱۳۹۹ و دیگری در سال ۱۴۰۰ انجام داده‌ایم.

کاکایی تأکید کرد: تمام پرداخت‌هایی که باید انجام می‌شد تا پایان تیر ماه امسال پرداخت شده و در این خصوص به هیچ وجه بدهکار هیچ مستمری بگیری نیستیم.

46