رسانه عمومی

ممنوعیت عضویت سربازان ورزشکار حرفه‌ای در تیم‌های غیرنظامی

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: سربازان ورزشکارحرفه ای در حین خدمت صرفا مجاز به اشتغال و عضویت در تیم های ورزشی نیروهای مسلح بوده و هیچ یک از تیم های ورزشی نظامی مجوز انتقال یا واگذاری این دسته از ورزشکاران را به سایر تیم های غیر نظامی ندارند.

به گزارش سلام دکتر، حسین زاهدی در این باره اظهار کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد کل نیروهای مسلح، سربازان ورزشکارحرفه ای در حین خدمت صرفا مجاز به اشتغال و عضویت در تیم های ورزشی نیروهای مسلح بوده و هیچ یک از تیم های ورزشی نظامی مجوز انتقال یا واگذاری این دسته از ورزشکاران را به سایر تیم های غیر نظامی ندارند.

وی گفت: در روزهای اخیر در یکی از برنامه های ورزشی صداوسیما اظهارات غیر واقعی مبنی بر واگذاری سربازان ورزشکار به تیم های غیرنظامی و واریز مبلغ قراردادها به حساب سازمان وظیفه عمومی درگذشته بیان شد.

این مقام مسئول در سازمان وظیفه عمومی با تکذیب این اظهارات تاکید کرد: تاکنون هیچ گونه مجوزی برای انتقال سربازان ورزشکار تیم های نظامی به تیم های غیرنظامی صادر نشده و به تبع آن هیچ گونه نقل و انتقال مالی نیز صورت نگرفته است.

براساس گزارش سایت پلیس، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در ادامه گفت: انتشار این گونه اظهارت غیر واقع علیرغم اینکه موجب تزریق اطلاعات غلط به جامعه می شود، انحراف در افکارعمومی و گمراهی جوانان در برنامه ریزی برای آینده شان را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام