رسانه عمومی

مشکل تئاتر شهر با حصارکشی حل نمی‌شود

شهردار منطقه 11 با اشاره به وجود چالش های اجتماعی در تئاتر شهر تهران گفت: ورزش راه حل مشکلات این حوزه نیست.

سید محمد موسوی در گفت وگو با سلام دکتر. وی با اشاره به چالش های اجتماعی در تئاتر شهری گفت: کمیته ای برای تصمیم گیری در مورد تئاتر شهری ایجاد کردیم که ارزش تاریخی، فرهنگی و ملی دارد. مشکل این مکان دغدغه مدیریت شهری است. معضلات اجتماعی در تئاتر شهری رایج است و فقط مربوط به این حوزه نیست. اما به دلیل موقعیت مکانی آن مشکلاتی از قبیل حضور معتادان و فروشندگان مواد مخدر حتی به مقدار کم در این مکان آزار دهنده است.

وی درباره دیوارکشی در این منطقه به عنوان راهکاری برای جلوگیری از حضور معتادان و فروشندگان متجاهر در اطراف تئاتر شهر اضافه کرد: ما علاقه ای به دیوارکشی نداریم و معتقدیم که دیوار کشی کارساز نیست. هر چیزی را تعمیر کنید تئاتر شهر فضایی عمومی است که رویدادهای اجتماعی، ملی و فرهنگی در آن برگزار می شود. بنابراین رسیدگی به بنای اولیه موضوع دیگری است و کارگروهی در شورا ایجاد شد و طرحی ارائه شد که سازمان زیبا روی آن کار می کند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد و کارکنان تئاتر شهر نیز در آن کارگروه حضور دارند.

موسوی ادامه داد: اولین پلان برای رسیدگی به ساختمان و جلوگیری از آسیب به آن ساخته شد. جامعه نیز با ملاحظات اجتماعی اداره می شود. اهمیت و ملی بودن حوزه تئاتر شهری، توجه به تدابیر تخصصی را در این زمینه مهم می کند. نباید اتفاقی بیفتد که مردم و رسانه ها را عصبانی کند. هر اتفاقی در این زمینه می افتد باید با خرد جمعی و همکاری همه شرکت ها اتفاق بیفتد.

انتهای پیام