رسانه عمومی

لایحه‌ای برای ساخت آرامستان جدید پایتخت به شورای شهر نیامده است 

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرد که تاکنون لایحه‌ای برای احداث آرامستان جدید پایتخت به شورای شهر تهران نیامده است.

مهدی عباسی در گفت‌وگو با سلام دکتر،  در خصوص سرانجام آرامستان جدید پایتخت با تاکید بر اینکه موضوع احداث آرامستان جدید در تهران باید به تصویب شورای شهر برسد، تصریح کرد: تاکنون لایحه‌ای برای احداث آرامستان جدید پایتخت به شورای شهر نیامده است.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در حوالی کوه بی بی شهربانو آرامستان جدید پایتخت ساخته می‌شود، اظهار کرد: از یکی از مدیران شهرداری این موضوع را پیگیری کرده و  به نقل از یکی از مدیران شهرداری می‌گویم که آنها اعلام کردند «هیچ برنامه‌ و ایده‌ای برای احداث آرامستان جدید تهران در بی‌ بی‌ شهربانو ندارند و آنها اعلام کردند که مطالعات نقطه‌یابی آرامستان جدید بعد از تکمیل مطالعات به شورای شهر ارسال خواهد شد.»

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران افزود: شورای شهر در صورت ارائه لایحه پیشنهادات را ارزیابی می‌کند و پس از بررسی همه جوانب تصمیم درست را اتخاذ می‌کنند؛ اما فعلا لایحه‌ای در مورد جانمایی آرامستان جدید پایتخت چه در کوه بی بی شهربانو و چه در مکانی دیگر، به شورای شهر نیامده است.

انتهای پیام