رسانه سلامت و دانش

عکس | کرم‌ها در 520 سال پیش این شکلی بودند!

به گزارش خبرگزاری اخبار آنلاینفسیل کرم تقریباً 520 میلیون ساله کشف شده در چین به نام Wufangla، ممکن است حلقه مفقوده بین سه فیلا باشد که گروهی از موجودات دریایی به نام لوفوفورات ها را تشکیل می دهند.

دیرینه شناس یاکوب وینتر و همکارانش در 27 سپتامبر در Current Biology گزارش دادند که بر اساس یک تجزیه و تحلیل ژنتیکی، Wufengella احتمالاً جد مشترکی است که بازوپایان، bryozoans و کرم های فورونید را به هم متصل می کند.

عکس  آیا این کرم باستانی حلقه گمشده تکاملی است؟

وینتر، از دانشگاه بریستول در انگلستان، می‌گوید: «ما فرض کردیم که جد مشترک ممکن است یک حیوان کرم بوده باشد که زره در پشت خود داشته است. اما ما هرگز آن حیوان را نداشتیم.

حدود نیم میلیارد سال پیش، همه گروه های اصلی حیوانات در طوفانی از تنوع تکاملی در جریان آنچه به عنوان انفجار کامبرین شناخته می شود وارد صحنه شدند. در این دوره، لوفوفورات ها افزایش سریع گونه ها را تجربه کردند که تاریخ تکامل این گروه را مبهم کرده است.

223227

.