رسانه سلامت و دانش

عکس | موشک‌های روسیه استارلینک را نابود می کند یا سلاح ویژه چین؟

به گزارش خبرگزاری سلام دکتر، ماهواره های استارلینک یکی از جدیدترین فناوری ها در عرصه شبکه جهانی اینترنت است که بنا به ادعای خود، تمام زمین حتی قطب را می پوشاند.

استفاده از Starlink در جریان حمله روسیه به اوکراین یکی از بزرگترین آزمون های ادعاهای این شرکت بود. به دنبال این رویداد، روس ها تهدید کردند که ماهواره های Starlink را غیرفعال خواهند کرد.

اما روسیه چه ابزاری برای توقف استارلینک دارد؟

روسیه سامانه موشکی ضد ماهواره با نام PIL 19 Nadol که برای اولین بار در سال 2015 با موفقیت آزمایش شد. پر سر و صداترین آزمایش این سامانه در اواخر سال 2021 بود که ماهواره قدیمی کاسموس 1408 مورد هدف موشکی در جو قرار گرفت.

سلاح های مختلف چین و روسیه برای غیر فعال کردن لینک ستاره

چینی ها قبلاً به فکر راه حلی برای توقف استارلینک بوده اند. دانشمندان چینی پس از برگزاری یک تمرین شبیه سازی شده در محیط مجازی به این نتیجه رسیده اند که یک انفجار هسته ای در مدار نزدیک زمین می تواند یک ابر رادیواکتیو بزرگ ایجاد کند که ماهواره ها را از کار می اندازد.

چنین سلاحی به ارتش چین این توانایی را می دهد برای هدف قرار دادن ماهواره های Starlink در مدار لئو. از آنجایی که تنها تعداد کمی از ماهواره‌های استارلینک را می‌توان با تسلیحات متعارف مانند موشک‌های ضدماهواره هدف قرار داد و این موضوع تهدید قابل‌توجهی برای شبکه بزرگ ماهواره‌های ارزان قیمت این شرکت ایجاد نخواهد کرد، دانشمندان چینی راه‌حلی مانند استفاده از سلاح های هسته ای ضد ماهواره

سلاح های مختلف چین و روسیه برای غیر فعال کردن لینک ستاره

5858

.