شکل‌گیری یک معاهده جدید بین‌المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری

حقوق | مالک | مالکی

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل کارگروه تخصصی معاهده حقوق طراحی در مرکز مالکیت معنوی خبر داد.

به گزارش سلام دکتر، سازمان جهانی مالکیت فکری با تشکیل یک جلسه فوق العاده، به بررسی پیش نویس معاهده حقوق طراحی پرداخت و مفاد این معاهده برای تصویب در کنفرانس دیپلماتیک سال ۲۰۲۴ تدوین شد.

سیامک اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این مطلب گفت: یک معاهده جدید بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه طراحی، در حال شکل گیری است تا از طریق یکسان سازی رویه‌های کشورهای جهان در پذیرش پرونده‌های حمایت حقوقی از طراحی، زمینه استانداردسازی و کاهش قواعد پیچیده اداری را برای حمایت از مالکیت فکری طرح‌ها فراهم کند.

وی با اشاره به حضور در نشست‌های کمیته بین المللی حقوق علائم، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی و کمیته مقدماتی معاهده حقوق طراحی که در ژنو سوئیس برگزار شد، ایجاد یک سیستم جهانی یکپارچه و هماهنگ برای حذف مقررات زائد، ساده سازی فرآیندهای ثبت، تسریع پیگیری‌های قانونی و بهبود دسترسی برای کسب حمایت‌های حقوقی سایر کشورها را از اهداف معاهده حقوق طراحی برشمرد.

اسلامی با اشاره به این نکته که انتظار می‌رود این معاهده جدید، زمینه حمایت فراگیر از نوآوری، تسهیل تجارت بین المللی، کاهش دوگانگی قوانین و جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری هنرمندان و طراحان صنعتی و خالقان آثار مرتبط را فراهم کند، معاهده حقوق طراحی را مکمل معاهده لاهه در خصوص ثبت بین المللی طرح‌های صنعتی دانست.

سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی معاهده حقوق طراحی در مرکز مالکیت معنوی خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت موضوع و برای حفظ منافع ملی، لازم است ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این معاهده تا قبل از کنفرانس دیپلماتیک سال ۲۰۲۴ مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا وضعیت الحاق کشور به این معاهده مشخص شود و در این خصوص از ظرفیت مراجع دولتی و خصوصی، شرکت‌ها و دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و هنری و صنعتی کشور استفاده می‌شود.

انتهای پیام