رسانه عمومیکسب و کار سلامتی

شکایت ضرب و جرح چگونه است؟

– جرایمی که علیه تمامیت جسمانی افراد ممکن است به وقوع بپیوندد را بر اساس قانون مجازات اسلامی می توان شامل قتل دیگری و ضرب و جرح اشخاص دانست که در جرم قتل، نفس یا جان فردی مورد تعرض قرار می گیرد و در جرم ضرب و جرح که بعضا به آن ضرب و شتم هم گفته می شود، اعضای بدن فرد آسیب وارد می شود.در هر حال، هر دوی این جرایم بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات قرار می گیرند.

اما اعمال مجازات در رابطه با جرم ضرب و جرح دیگری منوط به آن است که وقوع این جرم در دادگاه اثبات شده باشد. لذا سوالی که ممکن است در این خصوص مطرح شود آن است که اثبات جرم ضرب و جرح در دادگاه با چه دلایل و مدارکی امکان پذیر است و همچنین، اینکه نحوه و روش های اثبات جرم ضرب و جرح در دادگاه شامل چه مواردی است.

قبل از اینکه دلایل اثبات ضرب و جرح را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا باید به این نکته اشاره نماییم که جرم ضرب و جرح چیست. توضیح این مطلب، از آن جهت ضروری است که بعضا جرم ضرب و جرح، با جرم ضرب و شتم بجای هم به کار می روند، در صورتی که از لحاظ حقوقی، جرم ضرب و جرح صحیح تر است و شتم، به معنای کتک زدن نیست بلکه به معنای دشنام دادن است و به نوعی مصداق جرم توهین است.

اما خود ضرب و جرح نیز با هم تفاوت دارند و در موارد مختلفی اتفاق می افتند. در تعریف جرم ضرب، باید گفت که ضرب به معنای زدن و کوفتن است و به مواردی گفته می شود که بدون از هم گسیختگی و جاری شدن خون از بدن، جراحاتی ایجاد می گردد؛ مانند تورم، کوفتگی، سرخ شدن، کبود شدن و غیره. در مقابل، جرم جرح به معنای زخم زدن می باشد که با خونریزی همراه می باشد؛ مثل تعیین دیه خراشیدگی بدن و صورت در صورتی که خون جاری شود.

How is the assault complaint?

جرم ضرب و جرح نیز مانند جرم قتل، می بایست از طریق دلایل و مدارک کافی به اثبات برسد تا مرتکب ضرب و جرح، به مجازات جرم ضرب و جرح محکوم شود. این مطلب، نشان دهنده آن است که اصل بر برائت بوده و هیچ فردی مجرم نیست؛ تا اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.

البته نکته مهمی که در خصوص اثبات جرم ضرب و جرح و دلایل اثبات جرم ضرب و جرح وجود دارد، آن است که بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، این خود شاکی یا بزه دیده است که باید اقدام به اثبات ضرب و جرح در دادگاه نماید و در مرتبه اول، از شاکی خواسته می شود که دلایل اثبات ضرب و جرح خود را ارائه دهد تا به آن رسیدگی شود. لذا متهم در وهله اول از اثبات بی گناهی معاف است و شاکی باید برای اثبات جرم دلیل بیاورد.

به طور کلی برای اثبات جرم ضرب و جرح، باید به یکی از ادله اثبات دعوی در امور کیفری استناد نمود. از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی که برای اثبات ضرب و جرح نیز می توان آنها را مورد استفاده قرار داد، اقرار خود مرتکب، شهادت شهود و گواهان، سوگند یا قسامه و علم قاضی می باشند که در ادامه، روش های اثبات ضرب و جرح به استناد دلایل مذکور، مورد بررسی قرار می گیرد.

اولین روش اثبات جرم ضرب و جرح، استناد به اقرار خود فرد است؛ یعنی اینکه خود فرد متهم در دادگاه یک مرتبه اقرار کرده باشد که نسبت به دیگری مرتکب جرم ضرب و جرح شده است. در این صورت، اقرار فرد بر علیه خود نافذ می باشد و به استناد این اقرار، می توان حکم به مجازات وی به دلیل جرم ضرب و جرح صادر نمود.

دومین روش اثبات جرم ضرب و جرح، شهادت است که به طور کلی یکی از مهم ترین روش ها و دلایل اثبات جرم ضرب و جرح و سایر جرایم دیگر را تشکیل می دهد. استناد به شهادت شهود برای اثبات ضرب و جرح به این صورت است که دو مرد عادل شهادت بدهند که ارتکاب جرم ضرب و جرح توسط متهم را مشاهده نموده و در دادگاه این امر را بیان نمایند.

سومین روش اثبات جرم ضرب و جرح در دادگاه، سوگند و قسامه است. قسامه به معنای سوگند خوردن اقوام و خویشاوندان شاکی است و در مواردی مطرح می شود که دلیل دیگری برای اثبات جرم ضرب و جرح (از جمله شهادت و یا اقرار) در پرونده موجود نباشد.البته برای استناد به قسامه در امور کیفری برای اثبات ضرب و جرح، باید اصطلاحا لوث وجود داشته باشد؛ یعنی اینکه قرائن و امارات و مدارکی در پرونده وجود داشته باشد که قاضی به استناد آنها به ظن قوی دست پیدا کرده باشد که متهم، مجرم است.

ممکن است این سوال مطرح شود که چند قسم یا سوگند باید ارائه شده باشد تا از طریق آن قسامه اثبات شود؟ در پاسخ به این سوال خواهیم گفت که نصاب قسامه برای اثبات ضرب و جرح بستگی به میزان آسیب وارد شده در جرم دارد. یعنی اگر ضرب و جرح دیه ای معادل دیه کامل انسان داشته باشد، 6 قسم لازم دارد تا اثبات شود. اگر دیه، به میزان پنج ششم دیه کامل باشد، 5 قسم کافیست.

اگر دیه تعیین شده برای ضرب و جرح، دو سوم دیه کامل انسان باشد، تعداد 4 قسم لازم است، اگر دیه ضرب و جرح، یک دوم دیه کامل باشد، 3 قسم و اگر دیه ضرب و جرح، یک سوم دیه کامل باشد، 2 قسم و اگر یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن باشد، با 1 قسم یا قسامه نیز جرم ضرب و جرح قابل اثبات خواهد بود.

چهارمین روش اثبات ضرب و جرح علم قاضی است. به استناد قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاضی طبق شواهد و مدارک موجود در پرونده به این علم برسد که جرم ضرب و جرح رخ داده است، می تواند حکم به مجازات صادر نماید؛ البته علم قاضی به عنوان یکی از دلایل ثابت کننده جرم ضرب و جرح باید متکی به شواهد و قرائنی مانند نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، شهادت گواهان، فیلم و عکس و مسائلی از این قبیل باشد.

مدرک اثبات جرم ضرب و جرح، می تواند نظریه پزشک قانونی باشد که برای دریافت نظریه پزشک قانونی باید ابتدا به کلانتری مراجعه و از ایشان بخواهید شما را به پزشکی قانونی معرفی نمایند و سپس نزد پزشک قانونی رفته و نامه یا گواهی پزشک مبنی بر ارتکاب جرم ضرب و جرح را از ایشان دریافت و ضمیمه شکایت خود نمایید؛ حتی در جرم ضرب و شتم پلیس.

توضیحاتی در مورد طلاق 

در پروسه طلاق درگیری های ذهنی و روحی بسیاری برای طرفین به وجود می آید که برای کاستن از این مشکلات توصیه می شود وکالت پرونده طلاق را به وکلای طلاق خوب که تخصص و تبحر کافی دارد بسپاریم. سوال مهم افراد درگیر مسئله طلاق، این است

ضرب به چه معنا می باشد؟

ضرب به صدماتی گفته میشود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد میشود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد میکند.

جرح به چه معناست؟

جرح نیز به صدماتی گفته میشود که به ازهمگسیختگی بافتهای بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است مانند قطع اعضای بدن یا ایجاد نقص در آن یا ایجاد زخم های عمیق که باعث پاره شدن پوست شود و…دیه ضرب و جرح طبق قانون مجازات اسلامی دیه ای که فرد مرتکب جرم باید پرداخت کند در مورد های مختلف متفاوت می باشد.

اگر ضرب و جرح باعث تغییر رنگ پوست در فرد بزه دیده شود طبق قانون مجازات اسلامی دیه صدمات در زیر ذکر شده است: سیاه شدن پوست صورت: شش هزارم دیه کامل کبودشدن آن: سه هزارم دیه کامل سرخ شدن آن: یک و نیم هزارم دیه کامل تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق دراین زمینه، بین اینکه عضو دارای دیه تعیینشده باشد یا نباشد، فرقی نیست.

همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیزبقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود.در قانون مجازات اسلامی به مقدار مالی که تحت عنوان خسارت مالی یا بدنی برای جبران خسارت پرداخت می گردد ارش می گویند لازم به ذکر است که در قانون برای آن مقدار مشخصی تعیین نگردیده است.

شتم به چه معناست؟

شتم به معنای بدگویی،دشنام و ناسزا می باشد.
طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک،چنانچه موجب حد قذف نباشد،به مجازات جزای نقدی درجه شش (شصت میلیون ریال تا 240 میلیون ریال) محکوم می گردد.

نحوه دادرسی در جرایم ضرب و شتم

ضرب و شتم جز جرایم کیفری محسوب میشود و دادسرا مسئول رسیدگی به آن می باشد. بعد از وقوع جرم فرد بزه دیده باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند و شکایت کیفری خود را مطرح نماید. در شکایت خود تاریخ وقوع جرم، مکان و زمان را باید به صورت کاملاً روشن و شفاف بیان نماید.
باید شاکی در دفتر خدمات قضایی برای ثبت شکایت خود مبلغ حدود 30 هزار تومان پرداخت کند. پرونده در ابتدا به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده میشود. در آنجا دادگاهی که این پرونده در آنجا مورد بررسی قرار میگیرد مشخص می گردد و سپس برای آغاز تحقیقات اولیه پرونده به کلانتری محلی که جرم در آن اتفاق افتاده است ارجاع می گردد.

به این نکته توجه داشته باشید که در این مورد می توانید در ابتدا به کلانتری محل وقوع جرم مراجعه فرمایید و شکایت خود را مبنی بر وقوع ضرب و شتم تنظیم نمایید. در کلانتری در خصوص شکایت فرد تحقیقات صورت میگیرد و در نهایت پرونده به دادسرا فرستاده میشود.مسئول دفتر دادسرا برای تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده اعم از نحوه وقوع جرم و غیره وقت رسیدگی حضوری را صادر می نماید. زمان دقیق جلسات دادسرا از طریق سامانه ثنا به اشخاص اعلام می گردد.

منبع:

vakilazma