رسانه سلامت و دانش

شرایط صدور کارت واکسن برای کسانی که خارج از کشور واکسینه شدند

از | برای | برنامه لیمویی

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت تاجیکستان برای کسانی که در خارج از کشور واکسینه شده اند شرایط صدور کارت واکسن را تشریح کرد.

دکتر محسن زهرایی در گفت وگو با سلام دکتر وی در خصوص صدور کارت واکسن برای افرادی که در خارج از کشور واکسینه شده اند، گفت: و مدارک معتبر می توانند با در دست داشتن این مدارک و مدارک سفر به اداره بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهر خود مراجعه و فرم مشخصی را پر کنند.

وی افزود: این فرم مورد تایید معاونت بهداشتی دانشگاه قرار گرفت و سپس به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ارسال شد و در آنجا سابقه واکسیناسیون فرد در سامانه ثبت می شود و می تواند کارت واکسیناسیون داخلی نیز دریافت کند.

وی گفت: «هر گونه واکسنی که در یک کشور خارجی تزریق شود مشکلی ندارد. بحث فعلی این است که افرادی که به صورت غیرقانونی واکسینه شده اند یا به صورت قاچاق وارد کشور شده اند یا به طور کلی ادعا می کنند که در خارج از کشور واکسینه شده اند اما مدارک معتبری ندارند، اکنون می خواهند کارت واکسنی بگیرند که متعلق به آنها نیست. ..

انتهای پیام/

.

دیدگاهتان را بنویسید