سند به کدام حاشیه‌نشینان داده می‌شود؟

بافت فرسوده | بافتهای فرسوده | بافت‌های ناکارآمد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۰ درصد از ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی فاقد سند هستند که می‌توانند با مراجعه به سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند. البته صدور سند برای زمین‌هایی است که تا قبل از اول فروردین ۱۳۹۴ ساخت و ساز در آنها انجام شده است.

به گزارش سلام دکتر، محمد آیینی –  مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران – اظهار کرد: برای دریافت پروانه ساختمانی برای نوسازی و مقاوم‌سازی در محلات حاشیه‌ای نیاز به سند مالکیت است تا بر اساس آن متقاضیان بتوانند پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی دریافت کنند.

وی در گفت‌وگو با شبکه رادیویی افزود: بر اساس بند “م” تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال، متقاضیان دریافت سند در سکونتگاه‌های غیررسمی و بند “ک” تبصره ۱۱ قانون بودجه سال گذشته، تمامی ساکنین ۱۱۵۳ محله حاشیه‌ای در ۱۱۰ شهر کشور شامل محله‌هایی که خارج از نظام برنامه‌ریزی شهری، بدون مجوز ساخت و ساز ساخته شده‌اند، می‌توانند در راستای نوسازی بنای فرسوده خود اقدام به دریافت سند کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد از ساکنین در محلات حاشیه‌نشینی دارای سند رسمی هستند، اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد از این مالکان اسناد عادی دارند، بنابراین بخش اندکی از ساکنین در این مناطق فاقد سند هستند که می‌توانند با مراجعه به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی  facility.udrc.ir  نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان با ورود به این سامانه، ثبت درخواست، دریافت سند ملک را انتخاب و سپس به تکمیل اطلاعات فردی و مشخصات ملک خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره اینکه صدور سند برای زمین‌هایی است که تا قبل از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۴ ساخت و ساز در آنها انجام شده است، گفت: توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و ترغیب و تشویق مردم، سازندگان و پیمانکاران به اهمیت نوسازی این بافت‌ها و همچنین ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مورد تاکید دولت سیزدهم است.

آیینی در پایان از کلیه ساکنین در بافت‌های فرسوده (بافت‌ها میانی) حاشیه‌نشین (سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی) خواست تا از فرصت طلایی بدست آمده در خصوص بهره‌مندی از امکانات، تسهیلات و بسته‌های تشویقی که توسط دولت، شهرداری‌ها و نظام بانکی در راستای نوسازی بناهای فرسوده تهیه شده اقدام کنند.

انتهای پیام