رسانه سلامت و دانش

سلام دکتر: پیامک های گروهی قطع شده ، می گویند دلایل قضایی دارد اما وزارت ارتباطات پاسخ نمی دهد!

طی دو روز گذشته اخباری مبنی بر قطع سرویس پیامکی خدمات پیامکی منتشر شد. همانطور که گفته شد، پیام خصوصی مشکلی ندارد، اما ممکن است محدودیت هایی برای ارسال پیام انبوه وجود داشته باشد.

اینا: پیام های گروهی قطع شده، می گویند دلایل قانونی دارد، اما وزارت ارتباطات پاسخی نمی دهد!

برخی از کاربران فضای مجازی از اختلال و قطعی ارسال پیامک برای سرویس های پیامکی در روز جمعه 22 مهرماه خبر داده اند.

گفته شد این محدودیت ظاهرا با حکم قضایی اعمال شده و تا اطلاع ثانوی برای کلیه سرویس های پیامکی سراسر کشور اعمال شده است. پیگیری ها برای تایید یا تکذیب این موضوع از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نتیجه نرسید، اما شواهد نشان می دهد که محدودیتی در زمینه ارسال پیامک انبوه بانک ها وجود ندارد، اما امکان ارسال اطلاعیه در صورت وجود ندارد. پیامک بیش از تعداد است.

4141

.