رسانه عمومیکسب و کار سلامتی

در صورت خرابی کنتور آب چه باید کرد؟

قبض آب بها در شرایط متعارف حداکثر هر شصت روز یکبار صادر می شود . چنانچه بیش از 15 روز در وصول آن تأخیر افتاد ، مراتب را کتباً به آب و فاضلاب منطقه خود اعلام فرمائید . در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین دوره قبل باشد ، رقم کنتور فعلی را با توجه به شماره تلفن و درگاه های اطلاعاتی مندرج در قبوض آب بها ء ، به شرکت آب و فاضلاب ذیربط اطلاع دهید .

آیا تعویض کنتور آب هزینه دارد | اعلام خرابی کنتور آب شیراز | درخواست تعویض کنتور آب

 

 آیا مأموران آب و فاضلاب حق اخذ وجه بصورت نقدی را دارند ؟

خیر،مأموران آب و فاضلاب برای وصول وجه نقد به مشترکین مراجعه نمی کنند . در صورت مشاهده چنین مواردی سریعاً به نیروی انتظامی اطلاع دهید .

 در صورت تأخیر در و یا اقساط هزینه انشعاب چه خواهد شد ؟

هر گونه تأخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب ، موجب قطع جریان آب می شود و وصل مجدد آن با دریافت هزینه اتصال و تسویه حساب امکان پذیر خواهد بود .

بهنگام ساخت بنا یا تغییر کاربری چه باید کرد ؟

قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع کاربری مصرف آب ، لازم است صاحب ملک به آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه و نسبت به اطلاع رسانی تغییرات اقدام نماید .

  مأموران قرائت کنتور و آب بهاء را چگونه شناسایی کنیم؟

کلیه مأمورین قرائت کنتور و توزیع قبض آب بهاء باید دارای لباس فرم و کارت شناسایی باشند .لذا از ورود افرای که فاقد لباس فرم و کارت شناسایی معتبر هستند به داخل اماکن خود جداً خوداری فرمایید .

 اگر هنگام مراجعه مامور قرائت در منزل نباشیم چه میشود؟

درصورت عدم حضور مشترک هنگام قرائت کنتور، برگه ی مخصوص به جای گذاشته میشود لطفاً پس از رویت آن، آخرین رقم کنتور آب خود را قرائت و با شماره تلفن مندرج در برگه تماس گرفته یا از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره مندرج در برگه مذکور به امور مشترکین اطلاع دهید تا نسبت به صدور قبض آب بهاء اقدام شود.

 در صورت خرابی  کنتور چه باید کرد؟

هنگام خرابی کنتور مراتب را سریعاً از طریق شماره تلفن و درگاه های مذکور در قبوض، به آب و فاضلاب ذیربط اطلاع دهید.

آیا مسئولیت تاسیسات داخل منزل بعهده شرکت آب و فاضلاب است؟

خیر، مسئولیت حفظ و نگهداری تاسیسات داخلی آب ملک صرفاً به عهده مشترک میباشد

 اقدام لازم در موارد افزایش  قابل توجه آب بهاء نسبت به دوره قبل، چیست؟

بمنظور حصول اطمینان از عدم شکستگی تاسیسات داخلی و اتلاف آب، لوله کشی تاسیسات داخلی ساختمان خود را آزمایش نمایید و در صورت اطمینان از عدم تلف آب، مراتب را سریعاً به آب و فاضلاب منطقه خود اطلاع دهید.

 آیا میتوان روی شیری که انشعاب آب را به منزل یا مغازه ما وصل میکند یا آسفالت یا موزاییک پوشاند؟

خیر، بمنظور جلوگیری از خسارتهای احتمالی محفظه شیر انشعاب را همواره مرئی نگاه دارید.

 در صورت مسافرتهای طولانی چه باید کرد؟

اگرعازم مسافرت هستید لطفاً انشعاب آب خود را بطور موقت از شیر فلکه قطع نمایید و چنانچه مسافرت شما طولانی خواهد بود، مراتب را به آبفای منطقه خود اطلاع دهید(جهت جمع آوری موقت انشعاب)

 آیا میتوانیم از انشعاب آب خود به همسایگان بدهیم؟

خیر، نقل و انتقال آب از ملکی به ملک دیگر ممنوع بوده و در صورت انجام، انشعاب مرتکب موقتاً قطع خواهد شد و وصل مجدد آن منوط به پرداخت بدهی های معوق، هزینه نصب مجدد، خسارت وارده و سایر هزینه ها خواهد بود.

 آیا میتوانیم کنتور خود را خود تعمیر کنیم؟

خیر، هرگونه دست کاری در کنتور و اتصالات مربوط به آن ممنوع بوده و در صورت انجام، مرتکب مشمول پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.

آیا میتوانیم روی دریچه کنتور را بپو شا نیم ؟

خیر، در صورت پوشاندن دریچه کنتور امکان قرائت کنتور وجود نخواهد داشت .

 در ملک ما پلاکی از طرف شرکت آب و فاضلاب نصب شده است  . آیا میتوانیم آنرا برداریم ؟

خیر ،  بمنظور شناسایی هرچه بهتر انشعاب ملک و کنتور ، از پلاک نصب شده مراقبت نمایید.

آیا هنگام خرید یا اجاره ، برگه و فاضلاب لازم است ؟

بلی ، هنگام خرید یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند مناسب است به آبفای منطقه خود مراجعه و برگ تسویه حساب دریافت کنید تا مشمول پرداخت بدهی معوقه نشوید .

 در صورت مواجهه با کمبود فشار آب چه باید کرد ؟

در طول هفته از ساعت 10 صبح تا 15 و در روزهای پایان هفته و ایام تعطیل از ساعت  17 تا20  که تمام ساکنان یک آپارتمان و محله از آب استفاده میکنند . افت فشار امری طبیعی قلمداد میشود و این مشکل در طبقات سوم به بالا مشهود تر از طبقات پائین است که شهروندان با داشتن سعه صدر و استفاده کمتر از آب در ساعات اوج مصرف میتوانند به خود و سایر ساکنان برای رفع این مشکل کمک کنند.

ضمنا” در مورد ساختمان های بلند ، مشترک میبایستی با نظر کمیته فنی شرکت (متشکل از مدیر شبکه و انشعاب و کارشناسان دفتر فنی ) با تعبیه مخزن ذخیره ای که آب به صورت آزاد وارد آن شود به وسیله پمپاژ از این منبع ، فشار در طبقات ساختمان را تامین نماید

 آیا همکاران امداد اجازه ورود به منزل مسکونی مشترکان را دارند ؟

خیر، همکاران امداد که برای رفع حادثه به در منزل مسکونی مشترکان مراجعه میکنند. حق ورود به منزل مشترکان را نداشته و حیطه کار آنان تا چاله کنتور میباشد . لذا خواهشمند است از همکاران امداد برای انجام تعمیرات داخلی ملک درخواست نشود ، زیرا به نوعی عدول از چهار چوب و وظائف محوله به ایشان تلقی میگردد.

 اگر شناسه قبض و شناسه پرداخت ، قبض آب بهاء مشکل داشت ، چگونه باید را پرداخت کرد؟

در صورت پیشامد این مساله مشترک میبایست به ناحیه آب و فاضلاب ذیربط مراجعه و نسبت به تصحیح  قبض اقدام نماید .

 برای خرید انشعاب فاضلاب چه باید کرد ؟

مشترک برای خرید انشعاب فاضلاب باید به امور مشترکین محدوده خود و یا به وبسایت شرکت مراجعه نماید .

 چه مواردی از کار لوله کشی فاضلاب مربوطه به پیمانکار و چه مواردی مربوطه به مشترک است؟

پیمانکار موظف به انجام لوله کششی فاضلاب تا دریچه سیفون جلوی در منزل مشترک می باشد ولوله کشی از دریچه سیفون به سمت داخل خانه به عهده مشترک است.

 چه مواردی باعث افزایش میزان آب بهای مشترک میشود؟

چنانچه مصرف مشترک نسبت به دوره های قبل خود تغییری نکرده باشد، افزایش آب بهاء می تواند به دلایل ذیل باشد:

– نشتی تاسیسات داخلی به ویژه سیفون توالت

– نشتی لوله های ئاخلی ساختمان

– افزایش نرخ تعرفه

– قرائت اشتباه توسط ماموران قرائت کنتور

– خرابی کنتور

د صورت مفقود شدن کلاهک محفظه چه باید کرد؟

حفظ ونگهداری کلاهک محفظه به عهده مشترک است. بنابراین پس از مواجهه با مفقود شدن کلاهک محفظه باید مراتب را بهناحیه مربوطه اطلاع داد.

– تاسیسات آب گرم ولوله کشی داخلی واحد متقاضی ،از محل اصلی ورودی ساختمان تا واحدموردنظر کاملا مستقل باشد.

– در محل،بعد از در اصلی ساختمان امکان نصب کنتور مستقل به تعدادواحدهای متقاضی وجودداشته باشد

– کارشناسان شرکت با توجه به وضعیت شبکه و وجودامکانات فنی ،احراز شرایط واگذاری کنتورمستقل را تائید نمایند.

– پس از پرداخت هزینه های مرتبط ، کنتورهای مجزا نصب خواهد شد.

در صورت شکستگی یا مفقود شدن در یچه کنتور چه با ید کرد؟

مشترک باید به همراه فبض آب به نزدیکترین ناحیه امور مشترکین منطقه خود مراجعه ونسبت به اطلاع رسانی موضوع اقدام نماید.

هنگام مواجه شدن با شکستگی لوله های داخل ساختمان چه باید کرد؟

ابتدا مشترک باید فلکه مربوطه را بسته سپس به تعمیرکار اطلاع دهد.پس از اتمام عملیات تعمیرات داخلی ،مراتب را به نزدیکترین ناحیه امور مشترکین منطقه خود اعلام کند.(اعلام این موضوع به دلیل هزینه آب بهای آن مشترک است)

آیا استفاده از پمپ آب قانونی است؟

نصب پمپ به همراه استفاده از مخزن بر روی شبکه اختصاصی( بعد از کنتور) منع قانونی ندارد.

 آیا امکان درخواست کنتور مجزا برای مصارف (عمومی ، باغچه و …) توسط مشترک امکان پذدیر می باشد؟

بلی ، در صورت  تفکیک کنتور  تمامی واحدهای آپارتمانی جهت مصارف عمومی کنتور مستقل واگذار می گردد.آب بهای مصرفی کنتورهای مذکور با کد تعرفه عمومی محاسبه می شود.

–آیا یک واحد از یک مجتمع چند واحدی می تواند کنتور آب جداگانه در خواست نماید؟ و در صورت اجرای درخواست مشترک مشکلی برای واحدهای دیگر پیش نمی آید؟

در صورت داشتن شرائط فنی به تشخیص شرکت، مستقل بودن تاسیسات آب سرد و گرم ، ارایه سند مالکیت و رضایت سایر واحدهای مجتمع ، کنتور مجزا به واحد متقاضی واگذار خواهد شد.در صورت ایجاد مشکلات داخلی و حقوقی ، واحد متقاضی پاسخگو می باشد.

 نحوه محاسبه آب بهاء چگونه است؟ آیا واحدهای یک مجتمع می توانند هزینه آب را بر اساس کنتورهای فرعی برای هر واحد محاسبه کنند؟

محاسبه آب بهاء مطابق با آخرین تعرفه های ابلاغی بر اساس بر اساس نوع کاربری است. برای مشترکین خانگی تعداد واحد مندرج در قبوض آب بهاء نیز ملاک عمل می باشد.تعرفه های  مورد عمل در سایت شرکت موجود است.

 نحوه محاسبه حق انشعاب آب واحدهای مسکونی ، تجاری چگونه است؟

محاسبه حق انشعاب واحدهای مسکونی بر اساس مناطق شهرداری بوده و حق انشعاب واحدهای غیر مسکونی بر اساس نوع صنف و ظرفیت قراردادی(میزان مصرف هر واحد در یک ماه که مطابق جداول تعیین ظرفیت مورد عمل در شرکت های آب و فاضلاب در کاربری های مختلف تعیین می شود) محاسبه می گردد.تعرفه های مورد عمل در وب سایت شرکت موجود است

شیوه‌های کاهش هدرروی آب کدامند؟

آیا هنگام خرید یا اجاره، برگ تسویه حساب از شرکت آب و فاضلاب لازم است؟

بله. هنگام خرید یا اجاره ملکی که دارای انشعاب آب است، بهتر است به آبفای منطقه خود مراجعه و برگ تسویه حساب دریافت کنید تا مشمول پرداخت بدهی معوقه نشوید.

قبل و بعد از یخ‌زدگی کنتور آب در فصل سرما چه کنیم؟

عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آب‌رسانی در پیش‌گیری از یخ‌زدگی موثر است و توصیه می‌شود با قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق‌کردن لوله‌های سطحی می‌توان از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری کرد.

در صورت مشاهده یخ‌زدگی از حرارت‌دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لوله‌های آب داخل ساختمان و یا از برافروختن آتش در مجاورت شیرها و لوله‌های آب جدا خودداری کنید.

همچنین در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی با سامانه تلفنی 122 شرکت آب و فاضلاب استان تهران تماس بگیرید تا گروه‌های امدادی در کم‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.

الگوی مصرف آب برای اشتراکهای خانگی به ازای هر واحد چقدر است؟

14 متر مکعب معادل 14هزار لیتر در ماه.

آیا می‌توانیم روی دریچه کنتور را بپوشانیم؟

خیر. در صورت پوشاندن دریچه کنتور آب امکان قرائت آن از سوی ماموران آب و فاضلاب وجود نخواهد داشت.

در ملک ما از طرف شرکت آب و فاضلاب یک پلاک نصب شده است. آیا می‌توانیم آن را برداریم؟

خیر، به منظور شناسایی هر چه بهتر انشعاب ملک و کنتور از پلاک نصب‌شده مراقبت کنید.

در صورت نامتعارف‌بودن میزان آب مصرفی مشترک که در قبض آب‌بها درج شده، لازم است مشترک چه اقداماتی انجام دهد؟

  1. مشترک در ابتدا باید رقم کنتور آب را با رقم کنتور که در قبض آب‌بها درج شده است، مقایسه کند و در صورت کم‌تر بودن رقم کنونی کنتور به ناحیه امور مشترکین مربوطه مراجعه کند و این مورد را اعلام کند.
  2. در صورت همخوانی رقم کنتور که روی قبض درج شده با رقمی که روی کنتور آب نمایش داده می‌شود، نیاز است تأسیسات داخلی آب بررسی شود. به این منظور تمامی شیرهای آب را ببندید و شمارگر کنتور را بررسی کنید، اگر شمار‌شگر کنتور فعال باشد نشان‌ از هدررفت آب دارد که باید به آب و فاضلاب منطقه خود اطلاع دهید. همچنین در صورت مشاهده ترکیدگی لوله سریعاً به تعمیر محل نشت آب اقدام کنید و به ناحیه امور مشترکین مربوطه اطلاع دهید یا برای بازدید از کنتور و بررسی صحت عملکرد آن به ناحیه ذیربط مراجعه کنید و یا به شماره تلفن 122 اطلاع دهید.

نحوه محاسبه حق انشعاب آب واحدهای مسکونی و نیز تجاری چگونه است؟

حق انشعاب واحدهای مسکونی بر اساس منطقه شهرداری است که ملک در آن واقع شده و حق انشعاب واحدهای غیرمسکونی بر اساس نوع صنف و ظرفیت قراردادی (میزان مصرف هر واحد در یک ماه که مطابق جداول تعیین ظرفیت مورد عمل در شرکت‌های آب و فاضلاب در کاربری‌های مختلف تعیین می‌شود) محاسبه می‌شود. می‌توانید را مطالعه کنید.