رسانه عمومی

جذب و تخصیص بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال در بهزیستی استان سمنان

به گزارش خبرگزاری سلام دکتر استان سمنان، دکتر منطقی مدیرکل در این خصوص گفت: طی سفر جناب آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان کشور در اردیبهشت ماه سال جاری مصوباتی در قالب مساعدت در بخش مسکن خانواده های دو معلولیتی، درمان در حوزه توانبخشی و اجتماعی، کمک هزینه معیشت و لوازم خانگی به تصویب رسید که با پیگیری بهزیستی استان این مصوبات اجرایی شدند.

وی افزودن در بخش مسکن خانواده های دارای دو فرزند معلول و بیشتر اعتبار به مجموع چهل و یک هزار و ۶۰ میلیون ریال، مصوب که در قالب تعمیرات مسکن برای ۵۳ خانوار، ودیعه مسکن برای ۵۱ خانوار و تکمیل مسکن نیمه کاره به ۲۴ خانوار تخصیص داده شد.

منطقی این مصوبات را در حوزه توانبخشی به مجموع سی و شش میلیون و ۸۳۹ هزار ریال در قالب ارتز، پروتز، و دندانپزشکی، خرید تخت و ویلچر برقی، تامین وسایل کمک توانبخشی عنوان و این اعتبارات را در حوزه اجتماعی به مجموع ۴ میلیون و ۳۴۲ هزار ریال در قالب پرداخت فاکتورهای درمانی و کمک هزینه به گروه های همیار بیان داشت.

مدیرکل بهزیستی استان هزینه کرد اعتبارات در بخش مساعدت های مالی در قالب کمک هزینه معیشت و درمان در حوزه های دیگر را به مجموع سیزده میلیون و ۷۷۲ هزار ریال در قالب کمک هزینه درمان، تعمیرات لوازم خانگی، مناسب سازی، موردی، لوازم التحریر، تهیه یک هزار سبد کالا و توزیع استانی بیان داشتند.

وی در ادامه از هزینه کرد اعتبارات در بخش لوازم خانگی سخن و از خرید ۸۰ عدد یخچال، ۶۰ عدد اجاق گاز، ۱۸ عدد لباسشویی، ۱۱عدد بخاری و ۱۵۰ عدد کولر به مجموع کل بیست و چهار میلیون و ۶۱۷ هزار ریال گزارشی ارائه کردند.

منطقی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از بنیاد مستضعفان کشور و کلیه مسئولین استانی بمنظور جلب و جذب این اعتبارات تصریح کردند: لازم است بمنظور ارتقای سطح زندگی فردی و اجتماعی جامعه هدف از کلیه ظرفیت های درون و برون سازمانی استفاده کرد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نداشت

۴۶