رسانه سلامت و دانش

ثبات وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز ویروس کرونا مانند هفته‌های گذشته صفر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی بود. همچنین از سه شهر به دو شهر کاهش یافته است.

به گزارش سلام دکتر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز مانند هفته های گذشته صفر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی نیز از سه به کاهش یافت. دو شهر

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از سال 94 به 95 شهر افزایش یافت و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی در 351 شهر ثابت ماند.

بر این اساس در حال حاضر هیچ شهر ویروس کرونا در کشور وجود ندارد. در عین حال دو شهر در وضعیت نارنجی، 95 شهر در وضعیت زرد و 351 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

ثبات وضعیت رنگ کرونای شهرهای کشور

ثبات وضعیت رنگ کرونای شهرهای کشور

ثبات وضعیت رنگ کرونای شهرهای کشور

انتهای پیام

.