توصیه‌های فنی برای جلوگیری از بیماری زنگ زرد گندم

سلام دکتر/مازندران سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران توصیه های فنی برای جلوگیری از شیوع بیماری زنگ زرد گندم در مزارع را مطرح کرد.

به گزارش سلام دکتر، فرید بیگی در توصیه به کشاورزان مازندرانی، با اشاره به اینکه زنگ زرد یا زنگ نواری گندم یکی از بیماریهای مهم مزارع گندم و جو بویژه در مناطق سرد است که در صورت عدم کنترل، قابلیت به اپیدمی های گسترده را دارد، اظهار کرد: با توجه به مناسب بودن شرایط جوی برای شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع گندم استان، پایش و بررسی مستمر و بکارگیری توصیه های فنی برای جلوگیری از شیوع بیماری زنگ گندم در مزارع گندم ضروری است.

وی با بیان اینکه کنترل زراعی و بهداشت گیاهی از روشهای مهم کنترل این بیماری است، افزود: استفاده از ارقام مقاوم، نیمه مقاوم متحمل و نیمه متحمل، تراکم مناسب بوته، رعایت زمان مناسب کاشت، استفاده از کود اوره به مقدار مناسب، استفاده از کود پتاس و مدیریت آبیاری و تغذیه، شناسایی و مدیریت علف های هرز خانواده گندمیان از روشهای مهم کنترل زراعی و بهداشت گیاهی این بیماری است.

 سرپرست مدیریت حفظ نباتات سارمان جهاد کشاورزی مازندران کنترل شیمیایی و استفاده از قارچ کش ها را از دیگر روش های مدیریت بیماری زنگ زرد گندم عنوان کرد و افزود: استفاده از قارچ کش ها منجر به کاهش خسارت در مزارع گندم می شود.

توصیه‌های فنی برای جلوگیری از بیماری زنگ زرد گندم

بیگی پایش منظم بیماری در فواصل زمانی هر دو هفته یک بار در پاییز و هر هفته یک بار در زمستان (بهمن و اسفند) و بهار و کانون کوبی با استفاده از قارچ کش به محض مشاهده اولین علائم بیماری(اولین جوشهای زرد-نارنج) روی برگها در مزرعه، تعیین زمان دقیق سمپاشی با استفاده از سیستم های پیش آگاهی و بکارگیری اطلاعات و داده های هواشناسی را از روش های مهم برای کنترل شیمیایی این بیماری برشمرد.

این مسوول سایپر کونازول(آلتو)، تبوکونازول(فولیکور)، فلوتریافول(ایمپکت)، پروپیکونازول(تیلت)، سایپر کونازول+پروپیکونازول، فلوزیلافول+کاربندازیم، ازوکسی استروبین+اسپیروکونازول، اپوکسی کونازول+تیوفانات متیل و پروپیکونازول+فلوکساپیروکساد+پیراکلواستروبین را از قارچ کش های موثر برای کتترل زنگ زنگ زرد در مزارع گندم برشمرد.

وی تصریح کرد: بدلیل کاهش دوره حفاظت قارچکش تیلت(۷-۳ روز)در مواردی که شرایط مساعد بیماری زنگ تداوم دارد بهتر است از قارچ کش‌های با دوره حفاظت طولانی تر مانند فالکن، فولیکورو استفاده شود.

انتهای پیام