رسانه عمومی

بررسی عملکرد قرارگاه مسکن شهرداری تهران در شورای شهر/ ارائه گزارش عملکرد قرارگاه تا ۴۵روز آینده

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از ورود شورا برای بررسی عملکرد قرارگاه مسکن شهرداری تهران خبر داد.

مهدی عباسی در گفت‌وگو با سلام دکتر، با اشاره به قرارگیری در سومین سالگرد تشکیل قرارگاه مسکن در  شهرداری تهران گفت: مجموعه  اقدامات قرارگاه مسکن در آستانه سومین سال فعالیتش در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بررسی خواهد شد که این مهم آغاز شده و کارشناسان در حال بررسی نتایج و تاثیرات اقدامات شهرداری تهران در این حوزه هستند.

وی با بیان اینکه کارشناسان شورا ضمن بررسی پروژه های سه سال اخیر شهرداری تهران در حوزه مسکن به موضوع قراردادها، میزان تولید مسکن، هزینه تمام شده، قدرالسهم شهرداری تهران وارد شده و آنها را بررسی می‌کنند، افزود: همچنین کارشناسان ما نسبت به بررسی پروژه ها بر اساس طراحی، تراکم و تأمین سرانه ها و اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی آن بر روی مسکن در تهران اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که تا یک ماه و نهایتا ۴۵ روز آینده این بررسی‌ها به پایان می رسد و می‌توانیم گزارش دقیقی از عملکرد قرارگاه مسکن ارائه کنیم، ادامه داد: معتقدم که عملکرد قرارگاه مسکن را می‌توان در سه دسته خوب، خنثی و نامناسب طبقه بندی کرد و برای اینکه حجم هر دسته را تعیین کنیم باید منتظر پاسخ بررسی‌ها بمانیم.

 انتهای پیام