رسانه سلامت و دانش

بحران سلامت روان و رکود فعالیت جوانان در انگلیس

انگلیس | انگلیسی | بحران

بلومبرگ با استناد به داده های رسمی گزارش داد که بدتر شدن مشکلات سلامت روان منجر به دور شدن از کار در میان جمعیت جوان انگلیس شده است، در حالی که این کشور در حال حاضر با یک بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

به گزارش سلام دکتر، بر اساس داده های جمع آوری شده توسط اداره آمار ملی بریتانیا (ONS)، جوانان در سن کار در این کشور از مشکلات سلامتی طولانی مدت رنج می برند که منجر به دوری آنها از فرصت های شغلی می شود.

گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا نشان می دهد که تعداد افراد 16 تا 24 ساله که بیماری طولانی مدت را دلیلی برای عدم فعالیت اقتصادی می دانند، 29 درصد افزایش یافته است. همچنین در بین افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله ۴۲ درصد افزایش یافته است.

این داده ها برای سه ماهه دوم سال گذشته (2022) نسبت به مدت مشابه قبل از همه گیری کرونا گزارش شده است.

همچنین از استرس ناشی از کار به عنوان «بزرگترین محرک» بی تحرکی و افزایش بی تحرکی در بین افراد 50 تا 54 ساله در این کشور یاد می شود.

به گفته راشاتودی، آمارها حاکی از آن است که مسائل کلی مربوط به سلامت روان شامل حدود 600 هزار فرد غیرفعال اقتصادی در تمامی گروه های سنی می شود که نسبت به قبل از همه گیری کرونا در انگلیس 10 درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام

.