رسانه عمومی

انجام ١۵۶٣ ماموریت توسط تیم های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری سلام دکتر استان سمنان ،قرائیان رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه گفت: مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه همانند سال های گذشته افتخار همراهی با زائرین اباعبدالله الحسین (ع) را داشته است.

خوشبختانه امسال با هماهنگی های صورت گرفته ٣ دستگاه آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به همراه ۶ نفر از نیروهای عملیاتی به مناطق میزبان زائران اربعین حسینی واقع در استان کرمانشاه اعزام شده اند.

وی افزود : از تاریخ ٣١ مرداد ماه تا ١٨ شهریور تیم های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان توانستند طی ١۵۶٣ ماموریت به ١۶٠٠ مصدوم و بیمار خدمات فوریت های پزشکی ارائه دهند. که از این تعداد ٧۵ مصدوم ترافیکی و ١۵٢۵ مصدوم غیر ترافیکی و بیمار بوده اند. لازم به ذکر است از این تعداد ١٠٧ مورد اعزام به مراکز درمانی، ٣۴ مورد عدم همکاری و اخذ امضاء و ١۴۵٩ مورد درمان در محل بوده است.