رسانه سلامت و دانش

افزایش شاخص توده بدنی کودکان در طول همه گیری کرونا

افزایش | بدنی | توده

بر اساس مطالعه جدیدی که در نشست سالانه آکادمی اطفال آمریکا ارائه شد، کودکان و به ویژه دختران نوجوان در طول همه گیری کووید-19 افزایش قابل توجهی در شاخص توده بدنی (BMI) داشتند.

به گزارش سلام دکتر، یک دانشجوی پزشکی در دانشکده پزشکی ویرجینیا و همکارانش شاخص توده بدنی کودکان در دوران اپیدمی کرونا و شاخص توده بدنی آنها را در ابتدای همه گیری ارزیابی کردند.

در این مطالعه 238 بیمار بین 4 تا 17 سال مورد بررسی قرار گرفتند.

کارشناسان دریافتند که شاخص توده بدنی کودکان از ابتدای تعطیلات ناشی از همه گیری کووید-19 تا ماه می سال گذشته (2021) به طور قابل توجهی افزایش یافته است و این افزایش برای دختران بیشتر بوده است.

نویسندگان این مطالعه می گویند: از آنجایی که افزایش شاخص توده بدنی چند عاملی است، جهت گیری های آتی این مطالعه را می توان در جهت بررسی منبع اصلی این تغییرات و سایر پیامدهای غیرمنتظره باشد.

به گزارش مدیکال اکسپرس، همچنین به گفته کارشناسان، نتایج این مطالعه می تواند به خانواده ها و پزشکان کمک کند تا با این افزایش نگران کننده در شاخص توده بدنی کودکان کنار بیایند.

شاخص توده بدنی یا BMI یک معیار آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع این تست چاقی را اندازه گیری نمی کند، بلکه ابزار مناسبی برای تخمین وزن افراد با توجه به قد است.

انتهای پیام

.